*

De rechter speelt vaker een rol in de ontwikkeling van nieuwe rechtsnormen

Dat een rechter eraan te pas moet komen om Shell te dwingen hun uitstoot in te perken, is niet zo vreemd. Het beoordelen of een bedrijf zorgvuldig handelt is bij uitstek een taak van de rechter.

Opinie

meer ‘Opinie’