*

Houd schoonheid, waarheid en goedheid levend als criteria voor kerkmuziek

Schoonheid is niet op voorhand beperkt tot één enkele stijl of traditie. Tegelijk leidt het uitfaseren van beproefde muziek maar zo tot afnemende kwaliteit en tot een monocultuur van het gemakkelijke. Kies daarom voor kerkmuziek die in overeenstemming is met het ware en het goede.

Opinie

meer ‘Opinie’