*

Term 'pastor' staat oecumene niet in de weg

Het is uitstekend dat Marcel Sarot een oecumene-effectrapportage voorstelt (ND, 1 juni). Ik begrijp echter niet goed wat zijn oecumenisch bezwaar tegen de door de Protestantse Kerk in Nederland voorgestelde term 'pastor’ precies inhoudt.

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie