*

Er wordt te vaak tegen hoogbegaafde kinderen gezegd: ‘Je bent toch zo intelligent, dus je redt je wel’

Het lukt reguliere scholen niet om hoogbegaafde kinderen passend onderwijs te bieden. Helpt het om hoogbegaafdheid als handicap te bestempelen?

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie