*

Gemakzucht vertraagde de haalbare sprong naar schoon gebruik van fossiele energie

Shell weet al decennia hoe je de schoonste energiedrager, waterstof, uit aardgasvelden kunt putten. Maar er was geen economische noodzaak, de haalbare milieu- en klimaatwinst werd niet geteld, en de overheid zette er geen druk op. Het Groninger gas spoot toch vanzelf uit de aarde omhoog.

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie