Het helpt niet als je een hoogbegaafd kind het label ‘gehandicapt’ geeft

Opinie
Scholen zouden hoogbegaafde kinderen discrimineren door geen extra ondersteuning te bieden. In een rechtszaak eisen ouders daarom een diagnostisch label. De vraag is of dit het kind zelf helpt, of de klok juist terugdraait.
Astrid Ottenheym • directeur-bestuurder samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland
donderdag 27 mei 2021 om 17:31
We doen echt iets verkeerd als ouders slechts passend onderwijs krijgen wanneer ze voor hun hoogbegaafde kind het label 'gehandicapt' krijgen.
We doen echt iets verkeerd als ouders slechts passend onderwijs krijgen wanneer ze voor hun hoogbegaafde kind het label 'gehandicapt' krijgen. beeld Getty Images/iStockphoto

Op 20 juli zal het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht uitspraak doen over de stelling dat hoogbegaafdheid een handicap is en dat scholen discrimineren als zij hoogbegaafde kinderen passend onderwijs onthouden.

De zaak is aangespannen door onderwijsjurist Fleur Terpstra, die al jaren gezinnen bijstaat die geen goed onderwijs kunnen vinden voor hun hoogbegaafde kinderen. In diverse media zijn artikelen verschenen met voorbeelden van kinderen die zich niet begrepen voelen en niet het noodzakelijke onderwijs krijgen.

Het raakt me als ouders geen andere uitweg zien dan hun hoogbegaafde kinderen gehandicapt te verklaren. En je wilt ook niet dat kinderen bekneld raken tussen de raderen van het systeem.

Dit is een opiniebijdrage. De mening van de auteur is niet per se het standpunt van de redactie. Wilt u reageren? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar opinie@nd.nl
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Help natuur, milieu én landbouw op basis van een inventarisatie van alle wensen, keuzes en voorwaarden

Nederland kan lessen trekken uit de ruilverkaveling van de landbouw. Inventariseer alle keuzes, wensen en voorwaarden voor natuur, milieu en landbouw, legt Henk de Vries uit.

Afbeelding

Aalmoezen van moslims omvatten meer dan liefdadigheid en dat is zeker in de vastenmaand van belang

Een supermarktketen speelt met het motto 'goed voor elkaar' in op de ramadan. Aalmoezen geven is belangrijk voor moslims, zeker tijdens de vastenmaand, legt islamoloog Joas Wagemakers uit.

Afbeelding

Waarom vrouwen oproepen meer te gaan werken, kan de overheid zich niet beter tot de ouderen richten?

In de toekomst zullen vitale ouderen langer moeten doorwerken, stelt Peter de Waard vast. Zij zitten niet meer in de kleine kinderen en hebben geen kinderopvang nodig.

Afbeelding

Ik ben op zoek naar de gulden middenweg in een wereld van mensen met absolute waarheden

We kunnen in discussies heel stellig zijn, met onze eigen, absolute waarheid. Waarheden als stukjes van een gebroken spiegel waarin we elkaar en onszelf niet meer zien, zegt Lennart van Venrooij.

Afbeelding

Op bedrijventerreinen zijn heel eenvoudig duurzame doelen te bereiken. Begin eens met zonnepanelen

Met beperkte ingrepen is op bedrijventerreinen een energiebesparing te realiseren die even groot is als het aardgasvrij maken van alle woonwijken. Dat schrijven Cees-Jan Pen en Theo Föllings.

Afbeelding

10 regels voor het gebruik van huiveringwekkende, maar ook fascinerende kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie (AI) beleeft een doorbraak. Regulering is noodzakelijk, maar nog grotendeels onbekend terrein. Religieuze tradities kunnen hier volgens Cees-Jan Smits een unieke rol in spelen.