*

Polarisatie vraagt om beter onderwijs in levensbeschouwing. Een lesje geestelijke stromingen is niet genoeg

Verschil in levensbeschouwelijke en religieus gemotiveerde opvattingen leiden tot botsingen in de Nederlandse samenleving. Om dat tegen te gaan moet in het basis- en voortgezet onderwijs religieuze ongeletterdheid bestreden worden.

Opinie

meer ‘Opinie’