*

In de CGK is het recht op emeritaat juist wél goed geregeld

De suggestie dat een dominee die de Christelijke Gereformeerde Kerken verlaat zijn recht op emeritaat verliest, klopt niet. In 1995 zijn de regelingen al aangepast.

Opinie

meer ‘Opinie’