*

Help inwoners van de veenweidegebieden die schade lijden door bodemdaling

Er moet een fonds komen om schade te vergoeden aan bewoners uit dalende Friese veenweidegebieden.

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie