*

Onderzoek laat zien dat God scheppend bezig geweest is

Ik was verbaasd over Dick Schinkelshoeks analyse van het boek 'Return of the God Hypothesis' in het ND van 1 mei. De analyse wekt namelijk de indruk dat het boek gaat over het bewijs dat God bestaat. Maar volgens mij gaat het boek daar nauwelijks over, maar het gaat over het bewijs dat wetenschappelijk onderzoek laat zien dat God scheppend bezig geweest is. Het boek van Meyer probeert geen vloertje onder het geloof te leggen, maar leert gelovigen en ongelovigen dat als je wetenschappelijk naar de natuur kijkt, dat je dan Gods eeuwige kracht en goddelijkheid kunt zien, juist in het ontstaan van alles. Het boek is een krachtige bestrijding van de visie van veel christenen die menen dat Gods werk in de schepping niet wetenschappelijk waarneembaar is. Het boek verdedigt dat een aantal wetenschappelijke waarnemingen juist tot de conclusie leiden dat er kennelijk een doelgerichte creatieve geest werkzaam geweest moet zijn die de vermogens van de menselijke geest te boven gaat. Die conclusie is niet gebaseerd op gebrek aan kennis (zoals bij een 'God van de gaten'-theorie), maar is gebaseerd op kennis over oorzaak en gevolg. Dit boek is daar het bewijs van. Daarnaast neemt Schinkelshoek waar dat het (in Nederland) een tijdje stil leek rond Intelligent Design (ID). Maar in het Engelse taalgebied was het helemaal niet stil. In Nederland en in het ND was er inderdaad weinig aandacht voor ID en er is reden om ID serieuzer te nemen. Er is een stroom van nieuwe boeken over ID verschenen, zoals ‘Evolution & Intelligent Design', 'Signature in the Cell', ‘Undeniable', ‘Theistic Evolution - a scientific, philosophical en theological critique', Darwin Devolves', ‘Foresight' en 'A Mousetrap for Darwin'. Maar uitgevers zien geen brood in het uitgeven van Nederlandse vertalingen daarvan, zodat de kennis over ID in Nederland beperkt blijft en de meningen erover soms kort door de bocht. Maar er is kennelijk wel een markt voor Nederlandstalige boeken van christenen die de evolutietheorie omarmen. Wie meer wil weten over ID kan ruimschoots terecht bij discovery.org/id en bij YouTubevideo's die zijn uitgegeven door het Discovery Institute, vaak inclusief Nederlandse ondertiteling. <

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie