*

Stop fractiediscipline

Jordi Wiersma doet twee voorstellen voor het versterken van het parlement (ND, 20 april). Wat ik graag toevoeg als derde element, is dat partijen in het parlement zich ook dualistischer opstellen door de fractiediscipline los te laten. Officieel bestaat fractiediscipline alleen binnen de kaders die de partijen hebben vastgelegd. Kamerleden zijn echter volgens de Grondwet (artikel 67 lid 3) onafhankelijk, ze hebben vrij mandaat. Laat ze dus ook onafhankelijk van hun fractie stemmen. Datzelfde geldt voor coalitiediscipline, die de oppositie monddood maakt. Hopelijk laat een veranderende bestuurscultuur op dit punt verbetering zien. <

Opinie

meer ‘Opinie’