Luister naar

Niet-joodse christenen kunnen van het Pesachfeest beter afblijven

Opinie
Anno 2021 de Joodse paasdatum overnemen en vullen met christelijke inhoud getuigt niet van respect voor het jodendom.
Arco den Heijer • lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen
dinsdag 30 maart 2021 om 03:00 aangepast 08:39
Joden maken in een bakkerij matzes – brood dat niet gerezen is –  ter voorbereiding op Pesach, dat aflopen zaterdag begon.
Joden maken in een bakkerij matzes – brood dat niet gerezen is – ter voorbereiding op Pesach, dat aflopen zaterdag begon. beeld Menahem Kahana
Theologenblog

Het vieren van de Stille Week ontstond in een beweging die wegging van de Joodse wortels van de kerk. Christenen moeten zich daar meer bewust van zijn. Wie de ‘Stille Week’ – de week van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag – meeviert, leeft als het ware mee met Jezus’ laatste week op aarde. De link met het joodse Pesach, dat afgelopen zaterdagavond begonnen is, is daardoor echter naar de achtergrond gedrongen. Hoe komt dat? Het vieren van de belangrijke momenten uit Jezus’ leven – de dagen van de Stille Week, maar ook zijn geboorte, doop en hemelvaart – gaat terug tot de vierde eeuw na Christus. Christenen werden niet langer vervolgd maar juist begunstigd, terwijl het dienen van de Grieks-Romeinse goden gaandeweg steeds meer aan banden werd gelegd. Daardoor ontstond de behoefte aan een vollere christelijke feestkalender die de heidense feestdagen kon vervangen. In de eerste drie eeuwen was die behoefte er niet en bestonden Kerst en Hemelvaart zelfs helemaal niet. Hoe zat het met Pasen? Het paasfeest werd aanvankelijk op verschillende manieren en op verschillende data gevierd. Terwijl onder christenen in Rome de gewoonte ontstond om op de zondag na de joodse paasdatum (14 Nisan) Jezus’ opstanding te herdenken, vierden christenen in het oosten hun paasfeest op de veertiende Nisan zelf. Ze werden quartodecimanen genoemd, naar het Latijn voor het getal veertien. Zij waren in feite gewoon Pesach blijven vieren, maar herdachten nu de dood van Jezus als het Lam waarnaar de jaarlijks geslachte pesachlammeren altijd verwezen hadden; ze gebruikten de maaltijd met elkaar en bleven wakker tot de volgende ochtend, waarbij gelezen werd uit de profetenboeken van het Oude Testament. Het joodse Pesach zelf was ook ingrijpend veranderd, omdat er na de verwoesting van de tempel in 70 na Christus geen lammeren meer geslacht konden worden en de focus verlegd werd naar de maaltijd thuis. Het joodse en christelijke Pasen waren aanvankelijk dus nauw met elkaar verbonden.

laatdunkend

Maar vanaf de tweede eeuw namen christenen steeds vaker afstand van het jodendom. Romeinen keken neer op de in hun ogen overdreven religiositeit van de joden, en om bij hen in een goed blaadje te komen begonnen ook de christenen zich laatdunkend uit te laten over joodse praktijken als de besnijdenis en het houden van de voedselwetten. En dus distantieerden ze zich ook van de joodse paasdatum en vierden Jezus’ opstanding op de opstandingsdag, de zondag.

Onze paasdatum nog eens tegen het licht houden?

Zo begon een geschiedenis waarin joden door christenen gestigmatiseerd, als tweederangsburgers beschouwd en vervolgd werden, een geschiedenis waar we nu met veel verdriet en pijn op terugkijken. Is dat een reden om ook onze paasdatum nog eens tegen het licht te houden?

respect

Je zou ervoor kunnen kiezen om Pasen weer op de 14e Nisan te vieren. De Jehova's Getuigen vieren het op die dag. Toch is dat nog afgezien van de vele praktische bezwaren geen goed idee. Anno 2021 de joodse paasdatum overnemen en vullen met christelijke inhoud getuigt niet van respect voor het jodendom. De eerste christenen waren zelf joden en konden bij het pesachfeest vieren hoe Pesach in het offer van Jezus vervuld was. Niet-joodse christenen vandaag belijden net als zij het offer van Jezus als vervulling van Pesach, maar kunnen van het joodse Pesachfeest beter afblijven, zeker na de lange geschiedenis van christelijke onderdrukking van joden.

Christenen en joden zijn hun eigen feesten gaan vieren en doen er dus het beste aan de ander daar de ruimte voor te geven. Maar dan is het wel van belang dat christenen weten van de tragische geschiedenis die daaraan ten grondslag ligt. <

Dit is een opiniebijdrage. De mening van de auteur is niet per se het standpunt van de redactie. Wilt u reageren? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar opinie@nd.nl
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Instanties moeten zich bekeren. Ook voor hen geldt: je hebt geen naaste, maar je bent er een

Het voorstel van Jasper van den Bovenkamp om elke ambtenaar verplicht ieder jaar huisbezoeken af te laten leggen bij mensen in armoede verdient navolging. Instanties zullen zich moeten bekeren, betoogt Arjan van den Os.

Afbeelding

Henk de Jong (1932-2023) verstond de vragen van zijn tijd en zocht naar nieuwe begaanbare wegen

De Nederlands-gereformeerde theoloog Henk de Jong 'ging de uitdaging aan om nieuwe begaanbare wegen te zoeken en daarin naast zoekende mensen te gaan staan'. Bijzonder hoogleraar Jaap Dekker gedenkt zijn leermeester.

Afbeelding

Veiligheid zoeken vanwege oorlog: asielzoekers zijn van alle tijden, maar andere terminologie zou beter zijn

Weet waar je het over hebt als je het over asielzoekers hebt, schrijft oudtestamenticus Gert Kwakkel. 'Het Oude Testament leert ons welke grote invloed woorden kunnen hebben.'

Afbeelding

Origineel zijn goden met een eigen specialiteit niet

Op een tentoonstelling in Assen over de verwoeste Romeinse steden Pompeï en Herculaneum realiseert theoloog Dolf te Velde zich dat de fascinerende wereld van zoveel goden ook iets heel voorspelbaars en deprimerends heeft.

Afbeelding

Goden in menigte, elk met een eigen specialiteit. Worden ze zo hanteerbaar? We weten wel beter

Op een tentoonstelling over de verwoeste steden Pompeï en Herculaneum realiseert theoloog Dolf te Velde zich dat de fascinerende Romeinse wereld van zoveel goden ook iets heel voorspelbaars en deprimerends heeft.

Afbeelding

Bracht Jezus licht in het donker? Met die duisternis viel het in zijn tijd wel mee

Was Jezus' tijd net zo'n donkere tijd als de onze? Dat valt wel mee, stelt theoloog Arco den Heijer. 'De voedsel- en reinigingswetten werden massaal nageleefd. De Joden waren nog nooit zo vroom geweest.'