Keuzevrijheid van mensen

Dolf te Velde stelt in het Nederlands Dagblad van 24 februari dat Gods liefde ook betekent dat Hij de keuze van mensen die erin volharden Gods genade af te wijzen, zal respecteren. Marjanne Lam schrijft in het ND van 4 maart dat een mens niet zelf de keuze voor de ‘eeuwigheid’ kan maken; dat is teveel gevraagd van diens keuzevrijheid.

Opinie

meer ‘Opinie’