Digitalisering bederft veel in de samenleving - willen we dat?

Hoe meer ik ervan weet, hoe meer het mij tegenstaat: een samenleving die verder digitaliseert.

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie