Het ambt en de idealen van twintigers, dertigers en veertigers

De afgelopen twintig jaren hebben kerkenraden zelf het werk van ouderlingen zwaarder, omvangrijker gemaakt. Ik ben sinds 1997 dertien jaar ouderling geweest in drie termijnen in dezelfde gemeente. Deze gemeente is in die tijd van ruim 400 leden gegroeid naar ongeveer 750. Het betekende meer werk voor ambtsdragers, vooral omdat de kerkenraad ervoor koos zelf niet groter te worden. Er gebeurde in die tijd meer, dat wellicht van grotere invloed was op wat er op ambtsdragers is afgekomen. De raad hief de oudervereniging op. Deze zelfstandige vereniging zorgde voor het kinder- en jeugdwerk. De raad verdeelde de gemeente in kringen. Hierdoor werden de zelfstandige mannen- en vrouwenverenigingen opgeheven.

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie