De bisschop van Den Bosch ondergraaft een belangrijke gedragscode | Nederlands Dagblad

De bisschop van Den Bosch ondergraaft een belangrijke gedragscode

Een pastoor die een erfenis accepteert van een parochiaan ... Dat kan niet volgens de Klachtencommissie Grensoverschrijdend Gedrag van de Rooms-Katholieke Kerk. Helaas heeft de bisschop De Korte van Den Bosch dit advies op 24 november 2020 terzijde geschoven. Daarmee ondergraaft hij de Gedragscode Pastoraat, stelt Ad van der Helm, priester van het bisdom Rotterdam, hoofddocent kerkelijk recht KU Leuven.

Opinie

meer ‘Opinie’