*

Consumentisme of verschil van inzicht?

In de krant van 11 december is dominee Jan Verhoeven kritisch op het shoppen tussen kerken. Hij schrijft dat ‘je elkaar aanvaardt op basis van onderlinge overeenstemming'. En daar kan ik me goed in vinden. Maar de vraag is of die overeenstemming er nog altijd is. Er is in de kerken de afgelopen decennia zoveel veranderd dat het niet vreemd is dat de overeenstemming op veel punten ver te zoeken is. Zelf ben ik daarom 36 jaar geleden van kerk veranderd. Hoewel ik ook zelf op bepaalde punten van mening was veranderd, gold dit nog sterker voor de kerk waar ik ouderling was. Verhoeven schrijft ook: 'De vraag "voel ik me thuis in de kerk?" vind ik totaal onbelangrijk.' Maar wordt dat zich thuis voelen niet mede bepaald door de overeenstemming. Als je je vaak ergert aan wat er van de preekstoel wordt verkondigd, kun je dan niet veel beter een kerk zoeken waar je wel de overeenstemming ervaart? Van de voortdurende ergernis word je zeker niet gelukkiger. Ik denk dat menigeen zijn kerk niet verlaat vanwege consumentisme, maar vanwege verschil van inzicht. Ook denk ik dat iemand die een kerkgenootschap verlaat niet de gemeenschap der heiligen verbreekt. Dat zou namelijk betekenen dat in de nieuwe kerk waar je naartoe gaat geen gemeenschap der heiligen zou zijn. En dat lijkt me een forse overschatting van de eigen kerk. <

Opinie

meer ‘Opinie’