Hoe wetenschap steeds meer een vorm van machtspolitiek wordt

Wie niet op een universiteit werkt zou in de veronderstelling kunnen verkeren dat universiteiten bolwerken zijn van onafhankelijk en kritisch denken, waarin conformisme afwezig is. Het is de vraag of dit ooit zo geweest is, maar sinds de jaren zestig van de vorige eeuw, toen met de stijging van de welvaart ook de studentenaantallen toenamen, lijkt er zeker iets veranderd. Het verband tussen de welvarende ‘babyboomers’ en de opkomst van het neomarxisme aan de universiteiten is niet zo gemakkelijk te leggen, maar feit is dat een klein maar roerig groepje studenten aan universiteiten in de westerse wereld het marxisme omarmde als verlossingsideologie en van de professoren eisten dat het marxisme deel ging uitmaken van het studieprogramma.

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie