*

Forum voor Democratie verzet zich tegen alles wat ‘deugt’, maar zakte door haar eigen deuggrens

De ‘vierde weg’ in de Nederlandse politiek is opnieuw een onbegaanbare gebleken. Zonder gedeelde waarden en ideologie, zonder moreel kader en zonder innerlijke beschaving en inschikkelijkheid is een politieke beweging niet houdbaar en effectief te verenigen.

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie