Geweldig bezoek | Nederlands Dagblad

Geweldig bezoek

In één week tijd ontving ik twee vrouwelijke ambtsdragers. Een vriendin uit de Nederlandse Gereformeerde Kerken die ouderling is en mijn eigen kringouderling (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt). Wat een weldaad dat er naar mij gevraagd, geluisterd en met en vóór mij gebeden werd. Betrokken op mijn leven, op wat mij bezighield, in hoeverre ik daarbij God had betrokken en Zijn nabijheid had ervaren. Er werd doorgevraagd en mijn stil verdriet kon geuit worden, zelfs in tranen. Zelden heb ik dit beleefd in een reeds lang geleefd leven van huisbezoeken. Deze keer heb ik zelf niet hoeven luisteren naar eigen verhalen van een ouderling of naar een stukje schriftuitleg. Wat een zegen dat Gods gaven mogen worden gebruikt in zijn gemeente. Geweldig. <

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie