Welkome aanmoediging? | Nederlands Dagblad

Welkome aanmoediging?

'Een welkome aanmoediging'; zo typeert ChristenUnie-partijvoorzitter Piet Adema een aangenomen voorstel, dat de Kamerfractie oproept zich te blijven inzetten voor een ruimhartige opstelling ten opzichte van vluchtelingen. Ik erger me aan die typering. Die beoogt namelijk de angel uit de motie te halen. Die angel is er wel degelijk. Er is grote teleurstelling en ook wel boosheid bij de partijleden over de opstelling van de fractie bij de onderhandelingen over de Moria-deal. De uitkomst was dat de ene vluchteling tegen de andere werd weggestreept. Daar had de CU zich nooit bij mogen neerleggen. Een petitie, waar ook leden van andere coalitiepartijen zich achter schaarden, getuigt van die gevoelens. Nee, geen ‘welkome aanmoediging’ , maar een krachtige oproep tot een ruimhartige opstelling. <

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie