Verontruste vrijgemaakten | Nederlands Dagblad

Verontruste vrijgemaakten

Het blad Nader Bekeken schrijft dat de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in een crisis verkeren: er is binnen deze kerken ruimte voor een onschriftuurlijke manier van bijbellezen. Ds. Pieter Boonstra probeert in het blad een weg te wijzen in de crisis. Het ND berichtte daarover (19 november). Boonstra vraagt zich af of er in de praktijk nog wel ruimte in de GKv zal zijn voor hen die strijden voor een gereformeerde manier van bijbellezen. Hij kan van dichtbij weten dat deze ruimte er niet is. In de GKv van Spakenburg-Noord bleek geen ruimte te zijn voor alle noodoplossingen die Boonstra noemt in Nader Bekeken. Verontruste gemeenteleden werden weggezet, het gesprek werd niet gevoerd, classiskerken keken weg en voor een ‘noodgemeente' was geen plaats. In het GKv-verband konden we niet meer blijven. We zijn als zelfstandige gemeente verdergegaan om gereformeerd te kunnen blijven. Onder de naam Hersteld Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg beleggen we iedere zondag onze erediensten en bouwen we aan ons gemeenteleven. We hebben ook het gesprek gezocht met hen die eerder het GKv-verband verlieten: De Gereformeerde Kerken (hersteld) en de Gereformeerde Kerken Nederland. Het is onze gezamenlijke wens om spoedig elkaar te ontmoeten in één kerkverband, met hen die (net als wij) gereformeerd willen blijven. <

Opinie

meer ‘Opinie’