Graag meer eerbied | Nederlands Dagblad

Graag meer eerbied

Afgelopen zaterdag, op het feest van de heilige Willibrord, mocht ik in de Sint Jan zes mannen tot diaken wijden. Ondanks alle coronabeperkingen was het een mooie en waardige viering. De zon scheen uitbundig en maakte de kathedraal licht en feestelijk. Tijdens een katholieke wijdingsplechtigheid doen de kandidaten een aantal beloften. Vanzelfsprekend komt dan het onderhouden van een gebedspraktijk aan de orde. Zonder een ontwikkeld gebedsleven kan een kerkelijk ambtsdrager zijn eigen ziel immers gemakkelijk verwaarlozen en een bureaucraat of technocraat worden.

Opinie

meer ‘Opinie’