31 mei 2012 om 08:52

Nieuws Marc Janssens

Europese bedisselzucht?

De Europese Commissie is blij met het akkoord dat VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie hebben gesloten, maar uitte gisteren in haar rapportage ook kritiek. Niet alleen is het voor Brussel onduidelijk of de norm van maximaal drie procent begrotingstekort wordt gehaald, de Commissie betwijfelt ook of de voorgestelde maatregelen de verkiezingsdatum van 12 september zullen overleven.

Bovendien heeft ze een reeks aanbevelingen, die Nederland ter harte dient te nemen. De hypotheekrenteaftrek kan beter worden afgeschaft, het pensioenstelsel en de zorg verdienen hervorming en op de arbeidsmarkt valt ook wel wat te verbeteren.

De lijst met aanbevelingen is zo lang, dat de vraag rechtvaardig lijkt: waar bemoeit Brussel zich eigenlijk mee? Gaat de bedisselzucht van Europa nu al zo ver dat we straks onze hypotheekrente niet meer van de belasting mogen aftrekken?

verkiezingsretoriek

Een beetje handige eurosceptische politicus weet met dit rapport in de hand een mooi staaltje verkiezingsretoriek neer te zetten. Want ergens is het waar: Europa bemoeit zich steeds meer met de interne economische politiek van haar lidstaten. Achtergrond hiervan is de eurocrisis, die heeft laten zien dat de Europese landen onderling zo zeer verweven zijn, dat een defect in de ene lidstaat effect heeft op de andere.

Mede op aandringen van Nederland zijn de lidstaten daarom overeengekomen de al eerder gemaakte afspraken ten aanzien van staatsschuld en begrotingstekort stringenter na te leven. Desnoods op straffe van sancties.

bubbel

En het blijft niet bij financiële afspraken alleen. Ook zogeheten macro-economische onevenwichtigheden in een land, zoals een bubbel in de huizenmarkt of een falende arbeidsmarkt, kunnen gevolgen hebben voor de EU als geheel. Daarom is besloten dat de Commissie met zwaarwegende adviezen mag komen, indien ze van mening is dat de situatie in één land gevaarlijk is voor de rest van de unie.

Het probleem is dat zon boodschap beter verkoopt als bijvoorbeeld Griekenland, Spanje of België in ons belang de les gelezen wordt dan wanneer we zelf een keer aan de beurt zijn. Terwijl juist Nederland op een strengere rol van de Europese Commissie heeft aangedrongen.

soep

Dit betekent overigens niet dat Brussel ons nu even de wet voorschrijft, hoe wij bij de komende kabinetsformatie de hypotheekrenteaftrek moeten regelen, want zo heet wordt de soep niet opgediend. Wel dat we in Europa door schade en schande erachter zijn gekomen dat één gezamenlijke munt eenvoudig niet werkt, zonder dat er meer eenheid is op politiek-economisch gebied.

Daarmee verdwijnen de afzonderlijke landen allerminst, zoals bepaalde politici ons angstvallig voorhouden. Maar ontkennen dat de onderlinge verwevenheid in Europa steeds verder gaat, is ook een vorm van kiezersbedrog.