25 mei 2012 om 09:01

Nieuws redacteurRuurd Ubels

Een gezonde woningmarkt

De vijf Kunduz-partijen sprongen deze maand over hun schaduw heen, maar de belanghebbenden op de woningmarkt kunnen er ook wat van. De Woonbond (de huurdersvereniging), Aedes (de woningcorporaties), de VEH (de koopwoningbezitters) en de NVM (makelaars) hebben een ingrijpend hervormingsplan opgesteld om de woningmarkt gezond te maken.

Kwalificaties als uniek en historisch gaan over tafel. Terecht, want de deelnemers hebben hun handtekening gezet onder zaken waar ze in het verleden niet eens over wilden nadenken. Met dank aan de barre tijden van dit moment, want onder druk van de huizencrisis en de economische recessie wordt opeens veel vloeibaar.

Dat de crisis dus kennelijk ook louterend werkt, is een hoopvol teken. In het kort komt het hervormingsakkoord erop neer dat de doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd. En ook dat huurders en bezitters van een koopwoning dezelfde mogelijkheden krijgen voor de opbouw van een appeltje voor de dorst.

verhuizen

Dit leidt tot een aantal opvallende, maar onontkoombare ingrepen. Denk aan het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek in dertig jaar en het verhogen van de huren in de sociale sector, waardoor een doorstroming van de huur- naar de koopwoningmarkt wordt gestimuleerd. Wie hierbij veel moet inleveren, wordt overigens gecompenseerd.

Het akkoord pakt het gebrek aan doorstroming aan. Huurders die blijven zitten en koopwoningbezitters die niet doorgroeien het is verstikkend. En dat niet alleen voor de woningmarkt, maar voor de economie als geheel. Denk aan meer werk voor aannemers vanaf het moment dat er weer wordt gekocht en verhuisd. En wie niet durft verhuizen, zal ook niet snel

serieus

Wie het plan van de grote spelers op de woningmarkt goed bekijkt, ziet dat de verschillende onderdelen van het plan samenhangen. Hoe gek het ook klinkt, dat maakt een omarming door de Haagse politiek nodig om tot uitvoering van het plan te komen eerder moeilijker dan makkelijker.

In een politiek verdeeld land als Nederland is, halen partijen graag hun eigen krenten uit de pap. Zodra er echter selectief gewinkeld wordt, kan het beoogde effect van het hervormingsakkoord verloren gaan. Maar waarom zouden de partijen in Den Haag geen lef tonen en het plan van de Woonbond, Aedes, de VEH en de NVM niet heel serieus nemen?

vrijheid

Het akkoord is een product van het zogenoemde maatschappelijk middenveld christendemocraten zullen dit toejuichen. Voor links-Nederland zit er het cadeau in dat meer mensen gelijke kansen krijgen. En dan is er nog de nieuwe vrijheid die het akkoord aan burgers geeft om hun leven naar eigen inzicht in te richten rechts-Nederland zal er zijn vingers bij aflikken.