11 januari 2012 om 09:03

Nieuws Koert van Bekkum

Huwelijk

Er is in de moderne, westerse cultuur iets veranderd rond het huwelijk en het wordt hoog tijd daar iets aan te doen.

Deze noodkreet klinkt vandaag in twee opvallende boodschappen van twee buitengewoon uiteenlopende mensen. De eerste is Mark Driscoll, predikant van een megakerk in Seattle in Amerika en vertegenwoordiger van het zogenaande New Calvinism. Met zijn vrouw Grace Driscoll onderneemt hij in het boek Real Marriage een poging om mishandeling, echtscheiding en ongeluk in de Amerikaanse samenleving te keren met een stevig geluid op basis van Bijbelse waarden.

De tweede is de Pakistaans-Nederlandse schrijfster Naema Tahir, een bevrijde moslimvrouw als Ayaan Hirsi Ali. Zij komt in haar column in nrc.next ineens ongeneerd op voor het gearrangeerde huwelijk.

Deze onconventionele pleidooien wekken ergernis en de kritische geluiden zijn dan ook niet van de lucht. Waar zijn Tahirs eerdere nadruk op de vrijheid van de vrouwelijke seksualiteit en strijd tegen gedwongen huwelijken? Waarom denkt Driscoll dat hij Amerika kan helpen? Nergens zijn de echtscheidingscijfers immers zo onrustbarend hoog als in gebieden met veel evangelicals.

Interessanter is echter de diagnose van de samenleving die in beide boodschappen doorklinkt. Volgens Tahir worden vooral meisjes en vrouwen in de keuze van hun vriend of vader van hun kinderen aan hun lot overgelaten. Je moet het allemaal zelf maar uitzoeken. En daar wordt uiteindelijk niemand beter van.

Driscoll legt in zijn boek de vinger bij een andere, fundamentele verandering. De samenleving lijdt aan pornificatie. Alles wordt geseksualiseerd. Jongeren stellen ontzettend expliciete vragen over seks. Het is een van de factoren waardoor huwelijken onder druk staan. Dat vraagt dus een heel andere aanpak, ook binnen geloofsgemeenschappen.

Dit zijn punten om vast te houden. Een andere vraag is wat je eraan doet. Moet bijvoorbeeld een predikant, zoals Driscoll in overeenstemming met zijn confronterende stijl in het boek doet, alle vragen over seks maar zo expliciet mogelijk bespreken? Dat valt te bezien. Driscoll is niet de eerste die beweert dat het proeven en eten van zoete vruchten in het Bijbelboek Hooglied kan slaan op orale seks. Maar wie daar gedetailleerd op ingaat, maakt de dichtregels en de gesuggereerde werkelijkheid erachter kapot. Is in onze cultuur niet veeleer het ontbreken van het geheim rond seksualiteit en van een meer indirect spreken daarover het probleem?

Het voorzichtige advies van de moslima Tahir is dan wellicht meer navolgenswaardig. De halve Pakistaanse blik van buiten heeft haar oog gescherpt. Misschien is het wel normaler dan gedacht als ouders, familie en vrienden vrijmoedig, maar met wijsheid advies geven bij het vinden van de juiste man of vrouw.