20 januari 2011 om 07:06

Nieuws Koert van Bekkum

Brandon

Dit willen wij niet. Maar soms zijn mensen zo ziek en gehandicapt dat we met zijn allen geen betere oplossing weten. Met deze woorden gaf staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) woensdagmiddag precies aan hoe smal de marges soms zijn in de zorg voor gehandicapte en psychisch zieke medemensen.

De staatssecretaris had weinig woorden nodig in het spoeddebat over Brandon die volgens een uitzending van Uitgesproken EO al drie jaar vastgeketend zit in de zorginstelling s Heeren Loo. Ze wil niet te veel beloven, maar laat het er niet bij zitten. Veldhuijzen van Zanten ziet er persoonlijk op toe dat de zorg voor de achttienjarige jongen snel verbetert. In maart weet de Kamer hoeveel van dit soort gevallen er zijn. En vanaf dan geldt ook een nieuwe norm: vastbinden mag niet; en als het niet anders kan, moet de inspectie dat weten en alles op alles worden gezet er zo snel mogelijk een einde aan te maken.

Voor Brandon - na de publicatie in 1988 van een foto van Jolanda Venema de tweede gehandicapte van wie de mensonterende situatie door beelden in de pers werd aangekaart - heeft het rumoer om zijn persoon zo toch nog een positieve uitkomst. Dat neemt niet weg dat er veel vragen te stellen zijn bij de enorme commotie die daar de anderhalve dag lang aan voorafging.

Het ten hemel schreiende beeld van de vastgeketende jongen werd terecht getoond, maar door de EO tegelijk te weinig omlijst met feiten.

s Heeren Loo wilde en kon geen gedetailleerde informatie vertrekken vanwege Brandons privacy. De inspectie verstrekte alleen droge feiten. En het Centrum van Consultatie en Expertise gaf weer andere informatie vrij over de eigen betrokkenheid dan de staatssecretaris.

Daardoor steeg de morele verontwaardiging tot steeds grotere hoogte. Niet ten onrechte stelde televisierecensent Jean-Pierre Geelen dat de EO-uitzending te veel was gestempeld door het verlangen van de makers naar het schandaal: in 2011 nog steeds een Jolanda Venema! Terwijl destijds zon 2500 Nederlanders zo vastzaten en inmiddels naar schatting veertig. Bovendien bleek bij Brandon wel degelijk sprake van toekomstgericht beleid.

Zo mogelijk nog verder ging PvdA-Kamerlid Agnes Wolbert. Zij toonde zich tijdens het debat moreel superieur aan alles en iedereen. Dit mag immers nooit, nooit gebeuren! Willie Dille van de PVV - zelf jarenlang werkzaam in de gehandicaptenzorg - was dan een stuk realistischer. We willen helemaal niet weten hoe erg sommige mensen er aan toe zijn.

Gelukkig sloeg de staatssecretaris warm en met kennis van zaken de juiste toon aan. Het gaat erom nooit op te geven in onze zorg voor de meest kwetsbaren. Geld mag als het even kan geen rol spelen. Maar er zullen altijd heel moeilijke situaties blijven.