*

Nieuws

Donner

Bij de banken- en kredietcrisis toonde Wouter Bos zich een alerte en krachtdadige minister van Financiën. Na de onheilsboodschap van het Centraal Planbureau (CPB) van vorige week gaat de politieke aandacht vooral uit naar minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Hij doet met de regelmaat van de klok van zich spreken in de media. Nu het kabinet broedt op een pakket maatregelen om de economische crisis te bestrijden, is het aan Donner de sociale partners mee te krijgen in die kabinetsplannen. De mooiste uitkomst zou natuurlijk een sociaal akkoord zijn waarbij het kabinet erin slaagt samen met werkgevers en werknemers afspraken te maken die houdbaar en effectief zijn én draagvlak genieten. Om dat doel dichterbij te breng..


Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis

Vier artikelen per maand gratis

Het belangrijkste nieuws in uw inbox

Heeft u al een account? Log in


Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .