7 december 2007 om 00:00

Nieuws Piet H. de Jong

Niksig

Aan de vooravond van het kerstreces heeft de fractievoorzitter van de ChristenUnie, Arie Slob, hard uitgehaald naar het kabinet. Slob verwijt, in een vraaggesprek met de Volkskrant , het kabinet verantwoordelijk te zijn voor het negatieve beeld dat is ontstaan.

Dat beeld is er een van een ,,niksig kabinet'' dat vooral met zichzelf bezig is. ,,Het gemodder over het ontslagrecht heeft het zicht op alle mooie dingen ontnomen'', klinkt Slob zorgelijk. De kritiek van Slob op het kabinet richt zich vooral op de premier, maar &243;&243;k op de beide vice-premiers. Die hebben in het te lang slepende conflict over het ontslagrecht niet hun verantwoordelijkheid genomen.

Het siert de fractievoorzitter van de kleinste coalitiepartij dat hij zo openlijk deze dualistische opstelling kiest. Slob ziet het gevaar opdoemen dat het kabinet na het gehannes rond het ontslagrechtdossier rondjes gaat draaien en in de modder blijft steken.

De scherpe kritiek van Slob komt niet uit de lucht vallen. Op het congres van zijn partij, ruim een maand geleden, deed hij al een oproep aan de 'strijdende' partijen het hoofd koel te houden. Ook riep hij op de hakken niet in het zand te zetten en er geen prestigeslag van te maken. Dat laatste was voor de goede verstaander op te vatten als kritiek op de minister-president. Op het CDA-congres had Balkenende zonder enige terughoudendheid zich achter minister Donner (Sociale Zaken) geschaard. Daarmee betoonde de premier zich niet de leider van een coalitiekabinet maar vooral een CDA-politicus. Een risicovolle opstelling, waarvan gebleken is dat die niet tot een vruchtbare oplossing heeft geleid. In arren moede is de vluchtroute van een commissie van wijze mannen aangegrepen om een kabinetscrisis te voorkomen.

Feitelijk bevestigt Slob de vaker geuite kritiek op de premier dat hij te weinig regie voert. Juist het bewaken van de eenheid van het kabinetsbeleid is een kerntaak van de premier. Beroemd geworden is het: 'zal ik even met je meedenken' waarmee oud-premier Ruud Lubbers zijn collega-ministers op de huid zat. Hij was de oplossingsmachine ten behoeve van het kabinet. Het is Balkenende, ondanks zijn inmiddels jarenlange ervaring, nog niet gelukt een soepel draaiend en eensgezind kabinet overtuigend neer te zetten. Het is in dat verband een veeg teken dat vicepremier Wouter Bos bij RTL-Z met een soort tegenhanger komt van het wekelijkse gesprek met de minister-president. Dat is een recept voor narigheid. Bij de vorming van het kabinet leek het of, bij het haardvuur in Beetsterzwaag, een vriendenclub het land zou gaan regeren. Een kabinet is echter geen vriendenclub en regeren gaat altijd van 'au'. Maar, met Slob, is de oproep aan het coalitiekabinet terecht om vooral het doel voor ogen te houden. De ambitie van het kabinet is te waardevol om in modderigheid en niksigheid vast te lopen.