*

Nieuws

Schandpaal

Naarmate de criminaliteit in ons land toeneemt, wordt in politiekringen de roep om ruimere bevoegdheden luider. Crimineel Nederland geniet in principe dezelfde wettelijke bescherming als de rest van de burgerij. En dat kan de politie voor tenenkrommende beperkingen stellen in de uitoefening van haar taak. Zeker wanneer zij dan ook nog eens gebonden wordt aan 'prestatiecontracten', kan men zich pleidooien voor verruiming van de wettelijke grenzen voorstellen.

Zo is er in het recente verleden bijvoorbeeld gepleit voor het vastleggen van het DNA-profiel van alle burgers. Politiek bestaat daar echter geen draagvlak voor. Wel wil het kabinet dit jaar regelen dat veroordeelden van delicten waar vier jaar of meer op staat, onder dwang DNA afgeno..


Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis

Vier artikelen per maand gratis

Het belangrijkste nieuws in uw inbox

Heeft u al een account? Log in


Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .