12 maart 2008 om 09:29
Verbied film Wilders bij godslastering
Commentaar
Theo Boer
Luister naar

Verbied film Wilders bij godslastering

Als Geert Wilders in zijn film Fitna God zelf, de Koran of de profeet Mohammed aanpakt, mag de overheid van Theo Boer het verbod op godslastering weer eens van stal halen: het bewust beledigen van centrale religieuze beelden met het doel om te shockeren.

Nederland is al enige tijd in de ban van een film die nog niet is verschenen. Dat niemand hem nog heeft gezien maakt de situatie er niet beter op. De oproep van minister Verhagen van Buitenlandse Zaken om de film niet uit te brengen, was wellicht prematuur, maar tegelijk ook een welkom signaal dat de overheid zich onder de gegeven omstandigheden van haar taak als beperker van de chaos bewust is.

Ethiek en recht kennen vanouds twee functies: mensen in staat te stellen om een goed leven op te bouwen én voorkomen dat het bestaan uitdraait op een oorlog van allen tegen allen. Dat laatste bedoelde Bertold Brecht met 'Zuerst das Fressen, dann die Moral'. Eerst moeten er voedsel, veiligheid en vrede zijn, moeten de kalasjnikovs opgeborgen en de bruggen hersteld zijn, en pas daarna kun je gaan denken aan leuke dingen. Er zijn in elke samenleving en elke tijd momenten waarop het denken aan 'het goede leven' ruimte moet maken voor de preventie van de chaos. Helaas behoort het voorjaar van 2008 tot die momenten.

Wat is er aan de hand? Stel, naast mij woont een gezin dat bekend staat als asociaal. Op een dag bel ik bij ze aan en roep naar binnen dat de buurvrouw een asociale hoer is. Natuurlijk laat de buurman dat niet over zijn kant gaan. Hij rent naar buiten en slaat me tegen de grond. Ik bel de krant: 'Zie je wel? Mijn buurman is asociaal. Kom kijken en neem de fotograaf mee! Morgen om tien uur zal ik hem opnieuw vertellen hoe ik over zijn vrouw denk, en dit keer gebruik ik een megafoon.' Als iemand opmerkt dat ik opnieuw kans loop op een klap, word ik nog strijdlustiger en trommel een paar vrienden op. 'Wilt u soms dat ik capituleer? Laat de politie mij liever goed beveiligen, want ik ben bang dat u morgen zult zien wat een rotzakken die buren zijn!'

Roepen dat de islam achterlijk is, dat Mohammed een tiran was en de Koran erger is dan Mein Kampf , en dat met gebruikmaking van het in de islam omstreden beeldmedium, is niets anders dan een asociaal gezin met een megafoon voor hoeren en pooiers uitschelden. Normaal gesproken worden in zo'n crisissituatie niet alleen de asociale buren in de gaten gehouden, maar krijgt ook de schreeuwlelijk beperkingen opgelegd.

Maar wat te doen als die nu uitgerekend zélf bij de politie hoort en er niemand is die hem tot de orde roept? Dat dreigt nu in Nederland het geval te worden. Als politicus, vertegenwoordiger van het volk, betaald door de staat én lid van het hoogste controlerende orgaan dat Nederland rijk is, is Wilders méér dan alleen een scheldende buurman. Hij houdt &243;&243;k toezicht op de agenten die de orde moeten bewaren en scheldt ze uit. De politicus is verworden tot een straatvechter die zich noch om het goede leven bekommert, noch de chaos wenst te beteugelen.

Eer

Let wel: er is niets mis mee om te klagen over het gewelddadige karakter van moslims die extremistisch zijn, en om je op te winden over het zwijgen van veel van hun geloofsgenoten. Laat de wereld maar een film zien met beelden van gewelddadige acties van moslims. Laat mensen zien wat er niet deugt. Maar dat is niet waar het om gaat. Waar men in de moslimwereld bang voor is - waar sommigen wellicht op hopen -, en waar ook Nederlanders hun hart voor vasthouden, is dat de film fragmenten zal bevatten waarin de Koran en de profeet Mohammed op de meest profane wijze, en dat ook nog visueel, door het slijk zullen worden gehaald.

Gezien eerdere uitlatingen van Wilders over de islam, gezien zijn gebrek aan respect voor eer, gezag en tradities, en gezien het feit dat de film een vervolg wil zijn op Submission van Hirsi Ali en Theo van Gogh, valt niet uit te sluiten dat Wilders de profeet in beeld zal brengen, daar bovendien nog beledigingen bij zal laten horen of tonen, of delen van de Koran zal verscheuren.

Laat hij afblijven van andermans eer. Laat hij zich beperken tot een morele veroordeling van het gedrag van moslims die over lijken gaan, vrouwen onderdrukken of de vrijheid van meningsuiting met voeten treden.

Indien hij God zelf, de Koran of de profeet Mohammed zal aanpakken, mag de overheid wat mij betreft het verbod op godslastering (morgen in de Tweede Kamer opnieuw onderwerp van debat) weer eens van stal halen: het bewust beledigen van centrale religieuze beelden met het doel om te shockeren. Een oproep om zich van zijn verantwoordelijkheid bewust te zijn, heeft Wilders met een sms'je ondubbelzinnig naast zich neergelegd. De Nederlandse regering zou een daad stellen, internationaal zowel als nationaal, wanneer zij het de brallende man zou verbieden met een megafoon zijn buurvrouw voor vuile hoer uit te maken.

Is dat geen capitulatie? Laten we beseffen dat in dit geval het welbewust beledigen van de meest sacrale kern van een godsdienst ontegenzeglijk &243;&243;k een vorm van dwingend en provocatief geweld is. Daar niets tegen ondernemen, is ook een vorm van capitulatie. En waar er twee strijden, moet de overheid ze koelbloedig uit elkaar trekken.

Dr. Theo A. Boer is universitair docent ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit Utrecht.

In het commentaar verwoorden redacteuren
de mening van het Nederlands Dagblad
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

De Taliban drijven jonge vrouwen in Afghanistan tot een 'explosie van suïcide'

Onder jonge Afghaanse vrouwen is sprake van een suïcide-explosie na het afsnijden van opleidingen door de Taliban. Maar de belofte van westerse landen, hen niet in de steek te laten, geldt moreel en praktisch nog steeds.

Afbeelding

Langzaam neemt het af, maar waarom is Nederland nog altijd grootverbruiker van bestrijdingsmiddelen?

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in onze landbouw neemt af. Maar per hectare spuiten we nog altijd ruim twee keer zoveel als Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje, de grootste Europese landbouwnaties. Waarom?

Afbeelding

De 'vrijwillige' ouderbijdrage mag stoppen, maar om dan meteen naar de overheid te kijken?

De verschillen tussen scholen door de vrijwillige ouderbijdrage worden steeds groter. Prima dus om ermee te stoppen. Maar ouders en scholen kunnen op andere manieren vaak nog steeds zorgen voor extra potjes met geld.

Afbeelding

Wat de markt doet om kinderen aan suiker en vet te wennen, is manipulatiever dan elke overheidscampagne

Het alomtegenwoordige aanbod van vet- en suikerhoudende stuff; marketing, influencers en reclamecampagnes - het is één en al bemoeienis. Dat vraagt om tegendruk elk verband waarin jongeren zich bewegen.

Afbeelding

Wegkijken van de klimaatveranderingen lukt niet meer in het Panamakanaal - dan loopt alles vast

De grote containerschepen vol Chinese goederen kunnen door klimaatverandering niet meer volgeladen door het Panamakanaal. De klimaatverandering neemt keuzes weg, de kosten stijgen en wegkijken kan niet meer, is de les.

Afbeelding

De regeringscoalitie leek op sterven na dood. Maar een schimmig Haags bordspel biedt soelaas

Een regeringscoalitie die op sterven na dood leek, geeft zichzelf een flinke impuls. Anders kan de uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen niet worden geduid. Wat moeten we vinden van dit Haagse bordspel?

Afbeelding

D66 is geen moreel baken, maar het publieke debat kan nog wel wat meer van Sigrid Kaag gebruiken

Twee dochters die hun moeder als idool omschrijven en die dit land haar liefde en inzet niet waardig keuren, ontketenden een Trumpiaanse heksenjacht. Wat maakt Sigrid Kaag nóg gehater dan haar partij, D66?

Afbeelding

De Geest is er niet alleen in intense ervaringen, ook in kleine gebaren

De verjaardag van de kerk, wordt Pinksteren soms genoemd. Maar de kerk was er al eerder - een angstig groepje mensen dat bij elkaar zat met de deuren op slot. Het eerste Pinksterwonder is dat ze de deuren openzetten.

Afbeelding

Wie alleen discussieert over Extinction Rebellion, gaat voorbij aan het kardinale punt

Hoort een christen bij het klimaatprotest van Extinction Rebellion? Die vraag leidt tot verdeeldheid, nu organisaties als de ChristenUnie-jongeren en GroeneKerken zaterdag aanwezig zijn bij een demonstratie op de A12.