29 december 2018 om 03:00
Commentaar
-
Luister naar

Commentaar: Blijf het zingen, 'Komt allen tezamen'

De kerstmaaltijd is op, de familie is weg, de boom staat er nog in blessuretijd, in de kerk gaat het licht weer aan. Het duurt een jaar voordat we weer ‘Komt allen tezamen’ zingen. Hoe gaan we dat jaar door?

De kerk krimpt, als golven die terugwijken bij laag­water, steeds verder, en schelpen achterlaten op kaal zand. Ouders zien kinderen wegzwerven. Voorgangers raken burn-out. In gemeenten kunnen mensen die alles precies weten (maar wat?) en mensen die beweging willen (maar waarheen?), het lastig met elkaar uithouden. En in de toenadering tussen kerken lijkt het ook wel afgaand getij. Nu we elkaar écht in beeld hebben gekregen, bevalt dat niet altijd. Er staan regels in de weg en verschillen van inzicht. En we steken de wortels van onze identiteit dieper de grond in, op zoek naar water en houvast.

Jonge dominees kregen deze week van een wijze, oude collega een hart onder de riem. Wat is de maatschappij en wat is de kerk veranderd, vergeleken met ‘vroeger’. Geen wonder als ze zich opgebrand of teleurgesteld voelen. Je gunt hun een oud en wijs gemeentelid, die met hen meeleeft en bidt. En een gemeente die minder veeleisend en kritisch is. Je gunt voorgangers ook een uitdagende opleiding, waarin ze niet alleen veel leren over Bijbel en geloof, maar ook over de wereld, de mensen en de tijd. En zelf kunnen ze ook naar ontspanning zoeken: de gemeente is geen dood paard waar zij aan moeten trekken, het zijn schapen waarmee de Herder al veel langer op weg is.

Ook gemeenten waarin mensen uit diverse kerkverbanden samenkomen, ontvingen een bemoedigende brief. Zij kunnen laten zien hoe je samen de eenheid in Christus kunt beleven – ook als vanuit de eigen kerk soms de teugels ineens strak worden getrokken.

Als Paulus nu zou willen schrijven aan christenen die zichzelf ‘van Apollos’, ‘van Paulus’, ‘van Petrus’ of ‘van Christus’ noemen, dan kon hij met één brief niet volstaan. Die gemeente is allang uiteengegaan in vijftig tinten zwart-wit en grijs. En soms is er een gemeente (zoals nu in Kampen) die zegt: verschil is er, maar de ruimte om samen avondmaal te vieren, geven we niet op.

De kerk, dat is een optocht door de tijd, van mensen die Jezus volgen. Daar zit van alles aan geloofsregels en afspraken omheen – nodig soms, al was het maar omdat het in de geschiedenis zo is gegaan; ook heel wat ballast, die soms het evangelie in de weg zit. Het is een roeping om dat wat verdeelt of dreigt te verdelen, steeds weer tegen het licht te houden. De tafel is niet van ons. Wie zich toevertrouwt aan de Vader, de Zoon en de Geest, hoort erbij. ‘Komt, laten wij aanbidden ...’

In het commentaar verwoorden redacteuren
de mening van het Nederlands Dagblad
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Voor Shell geldt: alles voor de aandeelhouder, bijna niets voor de schepping

Oliebedrijf Shell zag zijn winst in 2022 tot een onthutsende recordhoogte stijgen. Met dank aan de oorlog in Oekraïne. Aan verduurzaming doet het megabedrijf intussen nog steeds veel te weinig.

Afbeelding

Oekraïne vreest een maximale escalatie in de levensverslindende 'zombieoorlog' die Rusland voert

Oekraïense militairen spreken van een 'zombieoorlog' in Donetsk, waar Russische Wagnermilitairen massaal sneuvelen. Maar met honderdduizenden nieuwe rekruten dreigt een Russisch offensief vóór de westerse tanks er zijn.

Afbeelding

De overheid hoeft niet iedere long-covidpatiënt een extra uitkering te geven

Er werd flink gesteggeld over een uitkering voor zorgmedewerkers die corona opliepen. Maar minister Conny Helder creëert nu duidelijkheid voor een specifieke groep. Moeten nu ook andere groepen extra geld krijgen?

Afbeelding

Het stapelen van politieke functies is zelfoverschatting en een rechtse hobby

Eén politicus met drie zetels (in een gemeenteraad, Provinciale Staten én het Binnenhof)? Dat duidt op kandidatenarmoede, zelfoverschatting en verslaving. Terecht bepleit Volt een stapelverbod voor politieke functies.

Afbeelding

Die datakabels in de Noordzee kan de Nederlandse marine echt niet alleen bewaken

Moet Nederland tientallen nieuwe Leopard-tanks kopen? Misschien wel. Maar om onze veiligheid effectief te kunnen waarborgen, is vooral meer Europese samenwerking nodig.

Afbeelding

Hoe tolerant is de EU eigenlijk? Handelspartners moeten vooral net zo gaan denken als 'wij'

De EU wil af van het koloniale denken. Toch worden gelijkheid en tolerantie ondergeschikte waarden als het gaat om het verspreiden van westers gedachtegoed naar zuidelijke handelspartners. Hoe vrij mogen zij nog denken?

Afbeelding

Religieuze wanen op de biblebelt? Het kan reden zijn om als kerk in de spiegel te kijken

Bij bevindelijk-gereformeerden komen religieuze wanen opvallend vaak voor. Maakt dit geloof dus psychisch ziek? Zo lijnrecht lopen oorzaak en gevolg niet.

Afbeelding

Door het preventief oppakken van activisten scoort Haagse wegblokkade bij voorbaat succes

Het veiligheidsargument lijkt vergezocht, tegen een aangekondigde zit-actie op asfalt dat heus geen razende snelweg is. En in vergelijking met recente wilde trekker-optochten is deze rebellie niet serieus ontwrichtend.

Afbeelding

Er is meer en beter onderwijs over de Holocaust nodig, want elke ontkenner is er een te veel

Vaak is uitgesproken dat de uitroeiing van de Europese Joden nooit meer mag plaatsvinden en nooit mag worden vergeten of ontkend. Maar juist dat laatste lijkt te gebeuren.