14 januari 2019 om 03:00
Luister naar

Commentaar: Klaas Dijkhoff heeft de bibbers

Dat de uitvoering van het klimaatakkoord geen gelopen race is, mag gerust een understatement genoemd worden. De coalitie zal de komende tijd de handen eraan vol hebben dat proces in goede banen te leiden.

Het klimaatakkoord, een typisch product van Nederlands polderoverleg, heeft een rapport opgeleverd van 227 pagina’s. Daarin staan honderden tips, adviezen en suggesties om de afspraken uit het regeerakkoord te bereiken: een halvering van de CO2-uitstoot in 2030.

Het wachten is op de doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. Eenzelfde doorrekening als bij de jaarlijkse opstelling van de rijksbegroting. Na die doorrekening gaat het kabinet aan de slag om te zorgen voor een eerlijke verdeling van de lusten en lasten. De uitkomst mag niet zijn dat de industrie, een grote CO2-uitstoter, lachend achterover leunt en de gewone burger met hoge kosten wordt opgezadeld.

Met verkiezingen in zicht krijgen sommige politieke leiders de bibbers. Al helemaal als de Telegraaf de chocoladeletters uit de letterkast pakt en afdrukt dat VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zijn handen aftrekt van het klimaatakkoord.

Die conclusie past prima in de campagne die de krant al weken voert tegen het klimaatakkoord. Een campagne gebaseerd op het sprookje dat Nederland het braafste jongetje uit de milieuklas is. De werkelijkheid is vele malen genuanceerder en op veel punten heeft Nederland eerder een achterstand in te lopen.

In het Telegraaf-interview hekelt Dijkhoff de ‘drammers’ op klimaatgebied, waarbij hij doelt op D66 en ChristenUnie. Het zal wel. Ondanks al die stoere praat van Dijkhoff valt op dat hij het klimaatakkoord níét naar de prullenbak verwijst. Hij zegt alleen dat hij alle maatregelen niet letterlijk gaat uitvoeren.

Verontrustend is dat Dijkhoff uitgaat van een ander ‘tijdpad’. Het kabinet heeft zich verbonden aan afspraken in EU-verband om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 49, liever 55 procent, terug te dringen. Dijkhoff heeft het over doelen die in 2050 gerealiseerd moeten zijn. De VVD-fractievoorzitter vergist zich hier, óf neemt bewust afstand van het regeerakkoord op een wezenlijk onderdeel. Als dat laatste het geval is, zijn de dagen van deze coalitie geteld.

Want het regeerakkoord is veel ambitieuzer dan Dijkhoff suggereert. Dit jaar, vijf jaar na het verdrag van Parijs, wil het kabinet bezien wat er aan maatregelen is gerealiseerd. Zo nodig moeten klimaatmaatregelen sneller worden uitgevoerd. Onder die afspraak staat ook de handtekening van Dijkhoff.

In het commentaar verwoorden redacteuren
de mening van het Nederlands Dagblad
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Vier gehavende partners, een senaat die alles kan blokken: als de beweging eruit is, valt de coalitie

Vier gehavende coalitiepartners, met samen nog geen derde van de senaat achter zich: wat kun je daar nog van verwachten? Het kabinet is halverwege z'n periode, maar als alle beweging eruit is, valt het om.

Afbeelding

Drama's in Griekse vluchtelingenkampen: gaat de rechter opnieuw de overheid tot de orde roepen?

Veel politici belijden met de mond dat Nederland een veilige haven moet zijn voor mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Maar als ze vastzitten op een Grieks eiland: who cares? Als ze maar niet deze kant opkomen.

Afbeelding

Het arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof tegen Poetin trekt een scheidslijn door de wereld

Het arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof tegen Poetin raakt aan de kern van diens oorlog tegen Oekraïne. Tegelijk trekt het een scheidslijn door de wereld.

Afbeelding

Dat christelijke partijen flink inleveren is begrijpelijk én past misschien wel beter bij het christendom

Bij elkaar opgeteld bereikten de christelijke partijen deze week een laagterecord: nooit stemden zo weinig mensen op christelijke partijen. Maar misschien past dat juist wel bij het christendom.

Afbeelding

Dit is niet de zoveelste pop-up victorie op rechts, maar een opstand uit het brede midden

De vergelijking is snel gemaakt, met clubs die eerder deze eeuw bijna uit het niets opkwamen en daarna blonken en verzonken: LPF, PVV, FvD. Maar de entree van BBB is nog veel massaler.

Afbeelding

Kun je geloven én meedoen aan een verboden demonstratie? Ja, maar niet zomaar

Christenen zijn vanouds erg gezagsgetrouw. De overheid draagt 'het zwaard immers niet tevergeefs'. De houding 'Het mag niet, want de overheid zegt het' kan getuigen van vroomheid, maar ook van intense gemakzucht.

Afbeelding

Voor een beter klimaat moeten we ook anders gaan eten. Maar kan iedereen dat betalen?

Veel vlees en zuivel consumeren is niet houdbaar in een klimaatneutrale samenleving, staat in een advies aan het kabinet. Daarom een zuivel- en vleestaks invoeren? Iedereen moet de omslag wel financieel kunnen meemaken.

Afbeelding

Eindelijk de opiniepeiling die telt, de enige volksraadpleging met recht van spreken

VVD-leider Rutte heeft de stabiliteit van zijn kabinet zelf in de waagschaal gelegd, mede door van de provinciale verkiezingen een krachtmeting met PvdA en GroenLinks te maken.

Afbeelding

Pesten, vernederen, negeren en seksualiseren: wat kan een werkdag dan lang duren

De toestanden bij The Voice en DWDD leken voor veel werknemers een vervanmijnbedshow. Het giftige, vermolmde klimaat bij NOS Sport is herkenbaarder en komt dichter bij het alledaagse werkleven in 'gewone' organisaties.