14 januari 2019 om 03:00
Luister naar

Commentaar: Klaas Dijkhoff heeft de bibbers

Dat de uitvoering van het klimaatakkoord geen gelopen race is, mag gerust een understatement genoemd worden. De coalitie zal de komende tijd de handen eraan vol hebben dat proces in goede banen te leiden.

Het klimaatakkoord, een typisch product van Nederlands polderoverleg, heeft een rapport opgeleverd van 227 pagina’s. Daarin staan honderden tips, adviezen en suggesties om de afspraken uit het regeerakkoord te bereiken: een halvering van de CO2-uitstoot in 2030.

Het wachten is op de doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. Eenzelfde doorrekening als bij de jaarlijkse opstelling van de rijksbegroting. Na die doorrekening gaat het kabinet aan de slag om te zorgen voor een eerlijke verdeling van de lusten en lasten. De uitkomst mag niet zijn dat de industrie, een grote CO2-uitstoter, lachend achterover leunt en de gewone burger met hoge kosten wordt opgezadeld.

Met verkiezingen in zicht krijgen sommige politieke leiders de bibbers. Al helemaal als de Telegraaf de chocoladeletters uit de letterkast pakt en afdrukt dat VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zijn handen aftrekt van het klimaatakkoord.

Die conclusie past prima in de campagne die de krant al weken voert tegen het klimaatakkoord. Een campagne gebaseerd op het sprookje dat Nederland het braafste jongetje uit de milieuklas is. De werkelijkheid is vele malen genuanceerder en op veel punten heeft Nederland eerder een achterstand in te lopen.

In het Telegraaf-interview hekelt Dijkhoff de ‘drammers’ op klimaatgebied, waarbij hij doelt op D66 en ChristenUnie. Het zal wel. Ondanks al die stoere praat van Dijkhoff valt op dat hij het klimaatakkoord níét naar de prullenbak verwijst. Hij zegt alleen dat hij alle maatregelen niet letterlijk gaat uitvoeren.

Verontrustend is dat Dijkhoff uitgaat van een ander ‘tijdpad’. Het kabinet heeft zich verbonden aan afspraken in EU-verband om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 49, liever 55 procent, terug te dringen. Dijkhoff heeft het over doelen die in 2050 gerealiseerd moeten zijn. De VVD-fractievoorzitter vergist zich hier, óf neemt bewust afstand van het regeerakkoord op een wezenlijk onderdeel. Als dat laatste het geval is, zijn de dagen van deze coalitie geteld.

Want het regeerakkoord is veel ambitieuzer dan Dijkhoff suggereert. Dit jaar, vijf jaar na het verdrag van Parijs, wil het kabinet bezien wat er aan maatregelen is gerealiseerd. Zo nodig moeten klimaatmaatregelen sneller worden uitgevoerd. Onder die afspraak staat ook de handtekening van Dijkhoff.

In het commentaar verwoorden redacteuren
de mening van het Nederlands Dagblad
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Die datakabels in de Noordzee kan de Nederlandse marine echt niet alleen bewaken

Moet Nederland tientallen nieuwe Leopard-tanks kopen? Misschien wel. Maar om onze veiligheid effectief te kunnen waarborgen, is vooral meer Europese samenwerking nodig.

Afbeelding

Hoe tolerant is de EU eigenlijk? Handelspartners moeten vooral net zo gaan denken als 'wij'

De EU wil af van het koloniale denken. Toch worden gelijkheid en tolerantie ondergeschikte waarden als het gaat om het verspreiden van westers gedachtegoed naar zuidelijke handelspartners. Hoe vrij mogen zij nog denken?

Afbeelding

Religieuze wanen op de biblebelt? Het kan reden zijn om als kerk in de spiegel te kijken

Bij bevindelijk-gereformeerden komen religieuze wanen opvallend vaak voor. Maakt dit geloof dus psychisch ziek? Zo lijnrecht lopen oorzaak en gevolg niet.

Afbeelding

Door het preventief oppakken van activisten scoort Haagse wegblokkade bij voorbaat succes

Het veiligheidsargument lijkt vergezocht, tegen een aangekondigde zit-actie op asfalt dat heus geen razende snelweg is. En in vergelijking met recente wilde trekker-optochten is deze rebellie niet serieus ontwrichtend.

Afbeelding

Er is meer en beter onderwijs over de Holocaust nodig, want elke ontkenner is er een te veel

Vaak is uitgesproken dat de uitroeiing van de Europese Joden nooit meer mag plaatsvinden en nooit mag worden vergeten of ontkend. Maar juist dat laatste lijkt te gebeuren.

Afbeelding

VVD, de 75-jarige middenpartij die geregeld met haar lelijkste gezicht naar rechts lonkt

Een elitaire club van ondernemers en andere welgedane lieden is de VVD maar kort geweest. Later werd het de partij voor ieder die het goed getroffen heeft: met het leven, met zichzelf en met Nederland.

Afbeelding

Om de boeren te plezieren, schoot Piet Adema in eigen voet. Toch waren de afspraken duidelijk

Landbouwminister Piet Adema dacht dat de verplichte aanleg van bufferstroken rond bemeste grond wel kon wachten tot 2024. Waren de afspraken met Brussel nou zo onduidelijk, of speelt er iets anders mee?

Afbeelding

Bij het eigendom van een hond of kat hoort vindbaarheid en aansprakelijkheid

Tien jaar na de honden moeten ook katten gechipt en geregistreerd worden. Hoog tijd: de maatschappelijke schade die zwervende katten veroorzaken, moet verhaalbaar zijn op de eigenaren die hen hun gang laten gaan.

Afbeelding

De 'hitlijst' christenvervolging houdt iets arbitrairs. Maar laat hem maar op je inwerken

Hoe meet je christenvervolging precies, en is die eigenlijk wel te 'vangen' in een ranking? Open Doors presenteerde afgelopen week de nieuwste ranglijst. Ook aan de kleine lichtpuntjes houd je een dubbel gevoel over.