2 februari 2023 om 02:00
ND

De overheid hoeft niet iedere long-covidpatiënt een extra uitkering te geven

Van het kastje naar de muur. Zo voelt het gesteggel over een financiële regeling voor zorgpersoneel dat met langdurige coronaklachten kampt. Want uiteindelijk is altijd de vraag: wie gaat dat betalen? Het antwoord is in dit geval ook lastig te geven.

Ga maar na: de wereld wordt geconfronteerd met een nieuw, onbekend virus, waardoor veel mensen met ernstige ademhalingsklachten in het ziekenhuis belanden. Ook kwetsbare bewoners van verpleeghuizen worden heel ziek. Als zorgmedewerker kun je niet anders dan je plicht doen, maar de werkgever moet óók zorgen voor een veilige werkomgeving. Aan persoonlijke beschermingsmiddelen is echter een groot tekort, omdat werd gedacht dat het zo’n vaart niet zou lopen. Toch doet de overheid een appèl op zorgmedewerkers om vooral aan het werk te blijven. Wie is er dan verantwoordelijk? De werkgever, de overheid, of beide?

In het commentaar verwoorden redacteuren
de mening van het Nederlands Dagblad
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Budgettair polderen is een typisch Nederlandse oplossing: maar baten heffen latere kosten niet op

De 'kasschuif' is handig bedacht, maar lost twee problemen niet op: hoe beheerst Nederland de instroom van asielzoekers? En hoe wordt meer ontwikkelingsgeld beter aangewend?

Afbeelding

We willen het liever niet horen, maar de Oekraïne-oorlog is ook onze oorlog

De gevolgen van de breuk in de Kachovkadam zijn enorm. Niet alleen in Oekraïne zelf, maar ook daarbuiten. De strijd in Oekraïne en de desastreuze gevolgen ervan zijn niet voor tweeërlei uitleg vatbaar.

Afbeelding

Verdroging: schuld van de boeren? Beter gebruik van water, bodem en ruimte is ook opgave voor burgers

De strijd van waterschappen tegen de verdroging vraagt niet alleen veranderingen in de landbouw. Bij de hele inrichting van Nederland moet verstandiger gebruik worden gemaakt van water, bodem en ruimte.

Afbeelding

De Taliban drijven jonge vrouwen in Afghanistan tot een 'explosie van suïcide'

Onder jonge Afghaanse vrouwen is sprake van een suïcide-explosie na het afsnijden van opleidingen door de Taliban. Maar de belofte van westerse landen, hen niet in de steek te laten, geldt moreel en praktisch nog steeds.

Afbeelding

Langzaam neemt het af, maar waarom is Nederland nog altijd grootverbruiker van bestrijdingsmiddelen?

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in onze landbouw neemt af. Maar per hectare spuiten we nog altijd ruim twee keer zoveel als Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje, de grootste Europese landbouwnaties. Waarom?

Afbeelding

De 'vrijwillige' ouderbijdrage mag stoppen, maar om dan meteen naar de overheid te kijken?

De verschillen tussen scholen door de vrijwillige ouderbijdrage worden steeds groter. Prima dus om ermee te stoppen. Maar ouders en scholen kunnen op andere manieren vaak nog steeds zorgen voor extra potjes met geld.

Afbeelding

Wat de markt doet om kinderen aan suiker en vet te wennen, is manipulatiever dan elke overheidscampagne

Het alomtegenwoordige aanbod van vet- en suikerhoudende stuff; marketing, influencers en reclamecampagnes - het is één en al bemoeienis. Dat vraagt om tegendruk elk verband waarin jongeren zich bewegen.

Afbeelding

Wegkijken van de klimaatveranderingen lukt niet meer in het Panamakanaal - dan loopt alles vast

De grote containerschepen vol Chinese goederen kunnen door klimaatverandering niet meer volgeladen door het Panamakanaal. De klimaatverandering neemt keuzes weg, de kosten stijgen en wegkijken kan niet meer, is de les.

Afbeelding

De regeringscoalitie leek op sterven na dood. Maar een schimmig Haags bordspel biedt soelaas

Een regeringscoalitie die op sterven na dood leek, geeft zichzelf een flinke impuls. Anders kan de uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen niet worden geduid. Wat moeten we vinden van dit Haagse bordspel?