30 januari 2023 om 20:36
beeld ND
Commentaar
Ruurd Ubels

Die datakabels in de Noordzee kan de Nederlandse marine echt niet alleen bewaken

Soldaten die helmen moeten delen en ‘pang’ roepen vanwege een tekort aan kogels. Of eenheden die door de Nederlandse regering worden uitgezonden, maar het benodigde materieel niet meekrijgen. 

Zie hier de staat van de Nederlandse krijgsmacht, zoals een paar jaar geleden geschetst. Veel beter is het daarna niet geworden. Dertig jaar bezuinigen op defensie heeft er ingehakt - onder PvdA-premier Joop den Uyl besteedde Nederland relatief meer geld aan defensie dan onder VVD-premier Mark Rutte. Zo is het aantal F-16’s in dertig jaar teruggebracht van ruim tweehonderd naar zestig en werden onze tanks verkocht. Inmiddels zijn achttien Leopards weer in bedrijf, maar zelfs dit schamele aantal hebben we niet in bezit: ze worden geleast van Duitsland.

Logischerwijs is na de val van de Muur in Europa bezuinigd op de krijgsmacht. Nederland echter plaatste zich wel ver buiten de internationale standaard.

Nu in Oekraïne een gruwelijke oorlog woed..

In het commentaar verwoorden redacteuren
de mening van het Nederlands Dagblad
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Budgettair polderen is een typisch Nederlandse oplossing: maar baten heffen latere kosten niet op

De 'kasschuif' is handig bedacht, maar lost twee problemen niet op: hoe beheerst Nederland de instroom van asielzoekers? En hoe wordt meer ontwikkelingsgeld beter aangewend?

Afbeelding

We willen het liever niet horen, maar de Oekraïne-oorlog is ook onze oorlog

De gevolgen van de breuk in de Kachovkadam zijn enorm. Niet alleen in Oekraïne zelf, maar ook daarbuiten. De strijd in Oekraïne en de desastreuze gevolgen ervan zijn niet voor tweeërlei uitleg vatbaar.

Afbeelding

Verdroging: schuld van de boeren? Beter gebruik van water, bodem en ruimte is ook opgave voor burgers

De strijd van waterschappen tegen de verdroging vraagt niet alleen veranderingen in de landbouw. Bij de hele inrichting van Nederland moet verstandiger gebruik worden gemaakt van water, bodem en ruimte.

Afbeelding

De Taliban drijven jonge vrouwen in Afghanistan tot een 'explosie van suïcide'

Onder jonge Afghaanse vrouwen is sprake van een suïcide-explosie na het afsnijden van opleidingen door de Taliban. Maar de belofte van westerse landen, hen niet in de steek te laten, geldt moreel en praktisch nog steeds.

Afbeelding

Langzaam neemt het af, maar waarom is Nederland nog altijd grootverbruiker van bestrijdingsmiddelen?

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in onze landbouw neemt af. Maar per hectare spuiten we nog altijd ruim twee keer zoveel als Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje, de grootste Europese landbouwnaties. Waarom?

Afbeelding

De 'vrijwillige' ouderbijdrage mag stoppen, maar om dan meteen naar de overheid te kijken?

De verschillen tussen scholen door de vrijwillige ouderbijdrage worden steeds groter. Prima dus om ermee te stoppen. Maar ouders en scholen kunnen op andere manieren vaak nog steeds zorgen voor extra potjes met geld.

Afbeelding

Wat de markt doet om kinderen aan suiker en vet te wennen, is manipulatiever dan elke overheidscampagne

Het alomtegenwoordige aanbod van vet- en suikerhoudende stuff; marketing, influencers en reclamecampagnes - het is één en al bemoeienis. Dat vraagt om tegendruk elk verband waarin jongeren zich bewegen.

Afbeelding

Wegkijken van de klimaatveranderingen lukt niet meer in het Panamakanaal - dan loopt alles vast

De grote containerschepen vol Chinese goederen kunnen door klimaatverandering niet meer volgeladen door het Panamakanaal. De klimaatverandering neemt keuzes weg, de kosten stijgen en wegkijken kan niet meer, is de les.

Afbeelding

De regeringscoalitie leek op sterven na dood. Maar een schimmig Haags bordspel biedt soelaas

Een regeringscoalitie die op sterven na dood leek, geeft zichzelf een flinke impuls. Anders kan de uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen niet worden geduid. Wat moeten we vinden van dit Haagse bordspel?