29 september 2022 om 21:35
Afbeelding

Je M of V wijzigen moet inderdaad geen modegril worden

‘Tot voor kort was men van mening dat transseksuelen psychisch zwaar gestoorde mensen waren’, schreef wijlen prof. Jochem Douma in 1993. Douma dacht als een van de eerste christelijke ethici grondig na over transseksualiteit, wat hem ook op kritiek kwam te staan. Hij zei bijvoorbeeld dat het hebben van vrouwelijke óf mannelijke geslachtsorganen niet per se betekent dat iemand vrouw óf man is. Douma wees een operatieve geslachtsverandering ‘niet zonder meer’ af.

Bijna dertig jaar later leidt nu een ogenschijnlijk kleine verandering in het Burgerlijk Wetboek tot een heftig debat. Het kabinet wil de ‘deskundigenverklaring’ om het geslacht te wijzigen bij de burgerlijke stand, laten vervallen. Volgens de voorstanders is dat nodig vanwege de mensenrechten. Tegenstanders vrezen echter dat mannen die zich als vrouw registreren, straks toegang tot vrouwenkleedkamers krijgen of als gedetineerde een plek in de vrouwengevangenis opeisen.

Nu heeft de grote verandering al in 2014 plaatsgevonden, merkte ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker terecht op. Toen verviel de eis dat mensen lichamelijk zo veel moge..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Erfschulden van de Oranjes zijn ook onze nationale erfenis

Het Koninklijk Huis kondigde dinsdag een onderzoek aan naar ‘de rol van het Huis Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis’. Historici zullen smullen van de uitkomsten, maar het project is niet zonder risico.

Afbeelding

Vrouwen, leven, vrijheid - De protesten en stakingen in Iran gaan inmiddels over het omverwerpen van het regime

De stakingen en demonstraties in Iran hebben een ander karakter gekregen, die van een breed verzet tegen het regime van de ayatollahs. En de jongeren organiseren zich als eersten in de roep om het omverwerpen ervan.

Afbeelding

We moeten niet te snel denken dat we een oorlogsheld zouden zijn geweest

De ophef over het vermeende sneuvelen van het woord ‘oorlogsheld’ heeft alles te maken met de behoefte aan inspirerende voorbeelden. Maar is realisme misschien niet beter dan heroïsme?

Afbeelding

Het is tijd om te zeggen: dag Zwarte Piet

Gevoelens van onbehagen en vervreemding moeten serieus worden genomen, maar níét als het gaat om Zwarte Piet. Niemand lijdt schade door aanpassing van zijn uiterlijk.

Afbeelding

Die psalmwoorden op de VU zijn juist bevrijdend. Dat dat niet herkend wordt, is verdrietig

De Vrije Universiteit schrapt de Bijbelwoorden aan het begin en eind van elke plechtigheid. Eigenlijk is het verwonderlijk dat dit gebruik het nog zo lang heeft volgehouden.

Afbeelding

In psychisch ziek Nederland moet het leven een feestje zijn (maar dat is het lang niet altijd)

Dat het leven vaak helemaal niet maakbaar is en veel tegenslag kent: daar moet het in de strijd voor een betere mentale gezondheid in Nederland veel vaker over gaan.

Afbeelding

Om milieunormen te stellen heb je een machtige markt nodig

Om de spilzieke verpakkingsgewoonten van multinationals te veranderen, heb je de macht nodig van een grote markt: de Europese Unie. Ons eigen land is bepaald geen voortrekker op het gebied van verpakkingsbesparing.

Afbeelding

Saoedi-Arabië als gastland van het WK in 2030 lijkt te bizar voor woorden, maar de deur staat open

In 2023 wordt de voorzitter van de FIFA gekozen. Als Gianni Infantino zijn functie behoudt, staat de deur open voor een nog veel problematischer land dan Qatar. De KNVB zou vierkant tegen zijn herverkiezing moeten zijn.

Afbeelding

De stem van beneden tegenover de almacht van de Chinese communistische partij

De protesten in China laten zien dat onder een jonge generatie wel degelijk de roep naar meer vrijheid en democratie bestaat. Maar het regime van Xi Jinping weet weinig andere antwoorden dan nog meer repressie.