aangepast op 26 januari 2021 om 06:48

Houd oog voor de zachte krachten, zoals de Eindhovenaren die hielpen opruimen
Commentaar

Houd oog voor de zachte krachten, zoals de Eindhovenaren die hielpen opruimen

Met noodverordeningen, noodbevelen en een parate politiemacht zullen burgemeesters proberen een keten van rellen, geweld, vernielen en plunderen te stoppen, voordat zich deze week echt een trend kan zetten. En hopelijk helpen daarbij de reacties en acties van een verstandige, beheerste meerderheid van Nederland.
Na wat er zaterdagavond (vooral op Urk) en zondag vanaf de middag (in diverse grote steden) misging, kan niemand nog verrast opkijken als georganiseerd protest omslaat in een veldslag met de politie. Dus wie in deze tijd het grondrecht van demonstratie wil uitoefenen, draagt medeverantwoordelijkheid voor het vreedzaam verloop daarvan. Het is nu wel duidelijk dat een inhoudelijk gemotiveerde, legitieme demonstratie tegen het coronabeleid ook publiek aantrekt dat uit is op sensatie, stampij en sloperij. Dus moeten oprechte demonstranten hun tijden, plaatsen en methoden zo kiezen dat ze letterlijk afstand houden van dreigende relschopperij. Weet welke ‘bijval’ je wel en niet wilt.

Ook politici die met alle recht kritisch zijn over de lockdown, avondklok en andere vrijheidsbeperkende maatregelen, kunnen geen naïviteit meer veinzen. Woorden doen ertoe: wie termen als protest, verzet en opstand door elkaar gebruikt (Forum), legitimeert de relschoppers om zich metterdaad te verzetten tegen besluiten en orders van het bevoegd (en democratisch gelegitimeerd) gezag. En wie het handhaven van de avondklok, zoals afgesproken met de Tweede Kamer, voorstelt als ‘de politiestaat van Rutte’ (opnieuw: FVD) draagt bij aan een klimaat waarin de politieagenten een vijandige macht vormen, waarnaar je heldhaftig straatstenen en andere projectielen kunt slingeren. Andersom overschrijdt ook een burgemeester als John Jorritsma van Eindhoven een grens, wanneer hij over de amokmakers in ‘zijn’ stad dingen roept als: ‘Ik weet niet of ze de titel mens mogen krijgen.’

Overwin het kwade door het goede, beantwoord barbarij met beschaving: dat is de beste remedie tegen escalatie. Noem onlusten niet meteen ‘burgeroorlog’ omdat we het – gelukkig – in bijna veertig jaar (sinds 30 april 1980) niet meer zo hebben meegemaakt. Roep niet in het wilde weg om inzet van ‘het leger’ – terwijl het daartoe bekwame onderdeel van de krijgsmacht, de Koninklijke Marechaussee, paraat en in actie is. Als je niet zoals Geert Wilders de Marokkaanse jongeren in de Schilderswijk wilt stigmatiseren (de ‘bontkraagjes van Jesse Klaver’), verklaar dan ook niet in één adem heel Urk tot religieus achterlijke vrijstaat. En vooral: houd oog voor de zachte krachten, de mensen die hun ontsteltenis vertalen in positieve actie, zoals de Eindhovenaren die maandagochtend hielpen opruimen.


Commentaar

meer ‘Commentaar’