30 november 2019 om 03:00

Nieuws Cor Harryvan

Sporen van het koninkrijk: schrijf je geloofsgetuigenis op

Een keer in de zoveel tijd organiseren we in Oekraïne een vergadering met kerkplanters. Het is goed ervaringen uit te wisselen met collega-kerkplanters.

Voor zo’n ontmoeting hadden we als spreker pastor Gennadi uitgenodigd. Iedereen noemt hem Genna. Hij werkt als missionair werker in een kerkplantingsproject in het zuiden van Oekraïne.

Genna begon voor het eerst na te denken over geloof toen hij als soldaat diende in het Rode Leger. ‘Daar kom je in aanraking met de dood.’ Hij raakte geïnteresseerd in oosterse religies en ging ook de Bijbel lezen.

Een bizarre ervaring zette hem later opnieuw aan het denken. Het gebeurde toen hij samen met zijn broer op reis was vanuit Armenië naar Kroatië. Bij een controlepost werden ze aangehouden en klonk een commando: ‘Sla een kruis!’ Paniek en verwarring. De gedachte flitste door hem heen: ‘Als ik een kruis van rechts naar links sla, denken ze dat ik orthodox (Serviër) ben. Doe ik het andersom, dan zien ze me aan voor een rooms-katholiek (Kroaat). Maar wil God écht, dat mensen elkaar vermoorden vanwege de manier waarop zij een kruis slaan?’

Op zijn terugreis uit Kroatië overnachtte hij in een stad in Oekraïne. De auto stond naast het hotel en werd opengebroken. Alles werd gestolen, ook zijn documenten. Tot dan was hij altijd van plan geweest naar Amerika te gaan. Maar telkens liep dat mis. Zo bleef hij in Oekraïne en kwam hij in contact met Amerikaanse zendelingen. Hij kwam hij tot geloof in God en ging studeren voor pastor.

Nog steeds is hij er zelf verwonderd over, dat híj pastor is geworden! Wat een geweldige boodschap hebben wij te brengen: ‘Wij gooiden alle ruiten in. Maar Vader vergoedt alle schade!’ Daarom mogen wij ons als christen niet verheffen boven andere mensen! Genna zegt vaak tegen mensen: ‘Ik ben echt niet beter dan jij!’ Hij vertelde iets over het leven van zijn moeder. ‘Zij heeft 23 abortussen ondergaan .... Maar God zij dank heeft ook zij het Evangelie ontvangen.’ Zij is nu lid van de kerk waar haar zoon werkt.

Wat een verhaal! En ieders levensgeschiedenis is weer anders. Ik herinner me een cursus over evangeliseren toen ik nog als gemeentepredikant in Nederland werkte. Ieder kreeg als ‘huiswerk’: schrijf je verhaal: hoe ben jij tot geloof gekomen? En: wie is God voor jou in je leven? Het was een huiswerkopdracht die past bij 1 Petrus 3, 15: ‘Erken Christus als Heer en eer Hem met heel je hart! Vraagt iemand waarop de hoop die in je leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om je te verantwoorden.’

De week erop luisterden we naar elkaars getuigenis. Telkens een ander verhaal. Maar met als rode draad: in moeilijke tijden maakte vertrouwen op God het verschil, gaf het troost, bood het houvast.

Daarom geef ik hier graag pastor Genna’s advies mee: schrijf thuis kort je getuigenis op om ermee te oefenen en het te gebruiken wanneer je met iemand in gesprek raakt.

Columns

meer ‘Columns’