12 april 2014 om 08:12

Nieuws redacteur Gerard Beverdam

Handelen uit liefde

PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug besteedde deze week maar weinig woorden aan het voorstel om de enkelefeitconstructie uit de Algemene wet gelijke behandeling te schrappen. De vijf partijen die het initiatief namen, stellen dat hierdoor de positie van met name homoseksuele docenten in het bijzonder onderwijs verbetert.

Het maakt deel uit van het Roze Stembusakkoord van september 2012. Het zal dan ook geen verrassing zijn dat wij dit wetsvoorstel van harte ondersteunen, besloot Oosenbrug haar korte bijdrage aan het Kamerdebat. De meerderheid is er, en daarmee leek voor de PvdAer de kous af.

Oosenbrug gaf echter door een interruptie tijdens het betoog van SGPer Roelof Bisschop, toch een interessant inkijkje in haar motivatie. We gaan het niet eens worden; dat wist ik eigenlijk van tevoren al, zei ze. Mijn boodschap zou zijn om te proberen wat meer naar de liefde te kijken die mensen ervaren, en om niet naar geslacht te kijken. Geef die boodschap mee aan alle kinderen.

Tot dan toe had Bisschop niets gezegd over de positie van homoseksuele leerkrachten en leerlingen binnen het reformatorisch onderwijs. En ook nu werd hij niet concreet. Waarom denkt u dat wij als SGP ons druk maken over dit soort zaken? Wij doen dat omdat wij handelen uit liefde. Wij doen dat omdat wij weten dat leven overeenkomstig de richtlijnen die de goede God ons in zijn woord heeft aangereikt, tot het goede leven leidt. Dat gun je iedereen. Zo handel je uit liefde. Dit betekent niet dat ik de opvattingen van iemand anders overneem of accepteer als gelijkwaardig aan.

Bisschop is tot en met 2012 leidinggevende in het orthodox-christelijk en reformatorisch onderwijs geweest; je mag aannemen dat hij iets over de positie van homoseksuele leerkrachten binnen die scholen kan melden. Maar het was ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers die zei dat reformatorische scholen er expliciet naar streven een homovriendelijke school te worden, waarin dit bespreekbaar wordt gemaakt, waarin mensen worden aangemoedigd uit de kast te komen als zij homo zijn.

De motivatie achter het initiatiefwetsvoorstel van D66 c.s. is dat zij de homo-emancipatie willen bevorderen, onder meer door zich op te werpen als beschermers van homos op orthodox-christelijke scholen. Vaak zitten deze mensen met een unheimisch gevoel, zei D66er Vera Bergkamp deze week in het Nederlands Dagblad.

Daar zit de crux. Je kunt vervolgens lange (en terechte) pleidooien houden voor de balans tussen grondrechten en voor de leraar als identiteitsdrager, maar dat zal de initiatiefnemers niet overtuigen. Zij claimen op te komen voor mensen die naar hun indruk al snel met ontslag worden bedreigd. Dan is het jammer dat de kans om iets te zeggen over de concrete situatie van homoseksuele docenten en leerlingen op de eigen scholen, niet wordt benut.

Columns

meer ‘Columns’