8 februari 2014 om 08:02

Nieuws Thea de Jong Herstelrechtcoördinat.., gastspreker in (gevangenis)kerken

Sporen van het koninkrijk: Thea de Jong

Stefan besluit dat hij het anders wil aanpakken. Hij wil verder met God.

Zenuwachtig zit hij vooraan terwijl alle ogen op hem gericht zijn. Hij had nooit gedacht hier te zijn, laat staan dit te doen. Maar tijdens de trainingsdag van PrisonAlpha (een cursus christelijk geloof aangepast voor gevangenen, red.) mag hij zijn verhaal vertellen. Het is een bijzonder verhaal. Stefan groeit op in een milieu waar criminaliteit gewoon is. Sterker nog, als hij in zijn tienertijd vast komt te zitten, is het stoer en verhoogt het zijn status. Het hoort er gewoon bij en zijn familie kijkt er dan ook niet van op. Meerdere keren komt Stefan vast te zitten. De jaren gaan voorbij. Stefan wordt vader. Het verandert hem. Hij voelt een nieuw soort liefde en verantwoordelijkheid. Zijn dochtertje is dan ook de reden dat hij zich als volwassene vrijwillig meldt bij de politie voor een delict waar hij voor gezocht wordt. Het levert hem zijn laatste gevangenschap op. Deze detentie staat in schril contrast met de vorige keren dat Stefan vast zat. Het valt hem zwaar en het gevoel van eenzaamheid bekruipt hem. De vragen hoe hij nu verder moet en wat hij nog wil van het leven, zetten hem aan het denken. Een van de lichtpunten zijn de gesprekken met de dominee. Hij heeft er veel aan dat hij zijn verhaal kan doen, vragen kan stellen en tot rust kan komen.

Hij neemt deel aan PrisonAlpha en verandert. Stefan besluit dat hij het anders wil aanpakken. Hij wil verder met God. Hij weet dat het moeilijk wordt, dat hij deze keuze niet halfslachtig kan maken. Dat hij er dingen voor moet achterlaten, opgeven. Om het crimineel milieu achter zich te laten verbreekt hij het contact met het grootste deel van zijn familie en vrienden. Hij zoekt anderen die hem steunen in zijn nieuwe levenswijze. Hij vindt een kerk waar hij zich thuis voelt en binnenkort belooft hij trouw aan zijn verloofde in het bijzijn van God en hun dierbaren. Stefan heeft dus alle reden om vooruit te kijken.

Hij kijkt ook terug. Terug naar zijn tijd waarop hij anders in het leven stond, maar ook de tijd waarin hij met vallen en opstaan zijn leven opnieuw vorm wilde geven. Daarom zit hij nu vooraan zijn levensverhaal te vertellen aan vrijwilligers, zodat ze beter begrijpen hoe het is om vast te zitten. Tegelijkertijd is dat de reden waarom hij zich gaat inzetten voor jonge gevangenen onder de naam ToReachIt. Om hen te ondersteunen, te helpen bij hun terugkeer in onze samenleving. Omdat hij weet hoe het is om in die situatie terecht te komen en hoe moeilijk je eruit komt. Hij is ervan overtuigd dat contact met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt een verschil maakt. Een verschil dat hij wil maken omdat hij des te meer beseft hoe waardevol het leven is dat hij nu leidt.

En toch is hij zenuwachtig als hij zijn verhaal doet, als de toehoorders aan zijn lippen hangen, eerst veertig en later op de dag bijna vijfhonderd mensen. Wanneer hij stopt met praten is het even muisstil. Dan klinkt er eendaverend applaus. De aanmoedigingen, het respect en de blijdschap vande aanwezigen zijn voelbaar. Stefan had nooit gedacht hier te zullen zijn, laat staan dit te doen. Maar het is hem gelukt.

In contact komen met Stefan? Maildan naar info@toreachit.nl

Columns

meer ‘Columns’