15 januari 2014 om 13:40

Nieuws Neel Frens

Neel Frens: Dág 2013

Ook in het voorbije jaar was tenenkrommend taalgebruik weer schering en inslag. Bovendien werd het jaar getypeerd door begrippen die we echt nóóit meer willen horen.

Koningslied: met 16.696.000 mensen eensgezind hetzelfde zingen. Overmoed die eindigde in desillusie. Eensgezind hetzelfde zingen lukt al niet in één kerkelijke gemeente.

Participatiemaatschappij: Samen met 16.696.000 mensen eensgezind voor elkaar zorgen. Terwijl we nog niet eens samen kunnen zingen. Doe het lekker zelf wordt er bedoeld.

Vrouw in het ambt: Stokpaardje van doordrammende tijdgeestelijken. Meer ontbinden dan verbinden (zie onder).

Verbinden: modewoord. Iedereen wil tegenwoordig verbinden, en dan hebben we het niet over verpleegkundigen. Geeft wel hoop voor de participatiemaatschappij (zie aldaar).

Haters: Mensen die negatief reageren op jouw tweets, blog, instagram of andere virtuele oprisping. Sneue types die het verbinden nog niet hebben ontdekt (zie boven).

Ik bedenk me: als in Ik bedenk me dat ik nog boodschappen moet doen. Ga je die boodschappen nu doen of niet? Bedoeld wordt: ik herinner me of ik bedenk.

Bezuiniging: betekent alleen dat er minder wordt uitgegeven. Een bezuiniging is niet meteen de doodsteek voor welvarende en weldoorvoede Nederlanders met de beste gezondheidszorg van de wereld. Misschien is de participatiemaatschappij (zie boven) zo slecht nog niet.

Conculega: concurrent die tevens collega is. Woord dat in ergheid niet onderdoet voor barbeknoeien, mensenmens, je ding doen en proactief. Nachtmerrie: Met een conculega, bijvoorbeeld een columniste van het Reformatorisch Dagblad, proactief barbeknoeien terwijl we als mensenmens ons eigen ding doen.

Een probleem wegzetten en ondertussen de punten aftikken: kantoorjargon. Hoort thuis in het rijtje van Specifiek, Meetbaar, Acceptabel en Realistisch (SMART) formuleren. In mijn column formuleerde ik naar eigen goeddunken, zonder punten af te tikken.

Ik wens u veel creatief taalplezier toe in het nieuwe jaar!