31 juli 2012 om 09:23

Nieuws David Heekscheidsrechter, blogger, theoloog

Vragende leiders

Iemand uit de menigte zei tegen Jezus: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen! (Lucas 12 vers 13)

Dat er misbruik van je wordt gemaakt, is een van de valkuilen waarin een leidinggevende kan trappen. Wanneer je de leider bent of wanneer aangenomen wordt dat je het bent, kun je er gewoon op wachten. Mensen eisen zomaar een machtswoord van je. Of ze willen dat je per direct een duidelijke daad stelt.

Als scheidsrechter maak je dat ook mee. Op het amateurveld ben je altijd de enige leider, of spelers en vooral coaches dat nu aannemen of niet. Het volgende gebeurt regelmatig. Roept een coach vanaf de zijkant: Scheids, je moet op hun spits letten. Hij gebruikt in de duels meer zijn handen dan zijn voeten!

eigen verantwoordelijkheid

Het is verleidelijk om zon coach óf te overbluffen (Ik zie altijd alles!) óf te vermanen óf zijn gelijk te geven óf te negeren. Oké, als je snel moet beslissen, valt voor al die opties wel iets te zeggen. Maar het kan mooier. Als het mogelijk is moet de leider de kans grijpen mensen (kort) te bevragen. Zodat ze tot zichzelf kunnen komen. Zodat ze hun eigen verantwoordelijkheid, die ze op jou en dus van zichzelf afschuiven, opnieuw onder ogen zien.

Via wereldleider Jezus kunnen andere leiders zoals scheidsrechters, agenten, directeuren, voorgangers, leraren e.d. leren omgaan met verantwoordelijkheid. Jezus neemt die consequent, maar weigert net zo consequent zich te laten misbruiken.

scherp en diepgaand

Op de eis van de ene persoon uit de menigte reageert hij scherp en diepgaand, zie vers 15 en verder. Maar niet voordat hij de groep een vraag gesteld heeft. Wie heeft mij als rechter over jullie aangesteld? (Lucas 12 vers 14) Voordat je het weet, wordt je gezag misbruikt.

Uiteraard zal ik de vraag van Jezus niet aan de coach stellen (antwoord: de KNVB). Misschien heeft deze reactie wel wat. Hoe komt het dat je ervan uitgaat dat de acties niet zijn gezien én beoordeeld?