11 november 2017 om 03:00
Luister naar

Ad de Bruijne: Waarom Jezus zijn volgelingen vergeleek met interseksuelen

‘U hebt enkele velden nog niet ingevuld.’ In rode letters verschijnt deze vermaning in het digitale formulier op je beeldscherm. Misschien vergat je het e-mailadres of liet je niet weten of je voortaan de nieuwsbrief wilde ontvangen. Of het lukte niet om te kiezen uit ‘man’ of ‘vrouw’. Veel formulieren vragen naar je geslacht. Maar bij sommige mensen is niet duidelijk of ze man of vrouw zijn. En dan niet zoals bij transgenders, die een vrouwenlichaam hebben maar zich man voelen (of omgekeerd). Nee, sommige mensen bezitten biologische kenmerken van beide geslachten. Hun chromosomen of geslachtshormonen zijn gemengd. Of ze hebben zowel een penis als een baarmoeder. Tegenwoordig heten ze ‘interseksuelen’, vroeger vaak ‘eunuchen’. Het gaat om hoogstens een procent van de mensen, maar dat zijn er wereldwijd altijd nog 75 miljoen.

In de afgelopen week kwamen ze in het nieuws. Het hoogste Duitse rechtscollege bepaalde dat je voortaan op officiële formulieren naast ‘man’ of ‘vrouw’ ook de optie ‘interseksueel’ mag aanvinken.

liberale agenda

Deze erkenning van interseksualiteit staat niet op zichzelf. Zij maakt deel uit van de liberale agenda van seksuele emancipatie. Die neemt afstand van de gedachte dat man-zijn en vrouw-zijn vaste en onderscheiden categorieën zijn. Alleen al biologisch gezien weten we tegenwoordig dat dit relatiever is. Er is eerder sprake van een mengsel van dezelfde factoren, dat bij ieder mens weer anders kan uitpakken. Daarom heeft iedereen recht op een eigen genderidentiteit. In het geval van homoseksueel man of vrouw zijn, en ook bij transgenders ontbreekt hiervoor nog de onomstotelijke biologische basis. Maar om interseksualiteit kan niemand heen. Daarom nam de aandacht voor interseksuelen de laatste decennia sterk toe. Helaas niet altijd uit bewogenheid met hun lot, maar vaak in dienst van deze bredere agenda van het genderdebat.

Orthodoxe christenen zullen juist benadrukken dat God mensen wel degelijk schiep als mannelijk of vrouwelijk en dat ons mens-zijn dus zo bedoeld is. Dan kan interseksualiteit geen natuurlijke variant vormen. Het is een pijnlijke gebrokenheid. Dat kan evengoed een reden zijn om mensen in de praktijk tegemoet te komen met aanpassingen en tussenoplossingen, ook in keuzeopties van invulformulieren.

Maar bovendien vind ik dat we hier meer moeten zeggen dan alleen ‘gebrokenheid’.

tweederangs

In de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis en in de Middeleeuwen hadden christenen opmerkelijk veel belangstelling voor eunuchen of interseksuelen. Sommigen spraken zelfs van een ‘derde geslacht’, naast man en vrouw. Op de achtergrond daarvan stond Jezus’ woord in Matteüs 19, waar Hij zijn volgelingen vergelijkt met eunuchen. Hij zegt: sommige mensen zijn als eunuch of interseksueel geboren, maar jullie moeten zo’n levensweg zo nodig vrijwillig op je nemen. De Joden beschouwden interseksuelen als tweederangs, omdat ze geen kinderen konden krijgen en dus geen volwaardige mannen waren. Als je dat bedenkt, proef je hoe ongewoon en schokkend Jezus’ vergelijking met interseksuelen was. Andere bijbelwoorden maken duidelijk wat daarachter zit. In het komende koninkrijk hebben huwelijk, seksualiteit, voortplanting en voortplantingsorganen hun tijd gehad. Dat relativeert ook het man-zijn en vrouw-zijn zoals we dat nu kennen. Daarom kan het Nieuwe Testament bijvoorbeeld ook ongehuwd zijn ineens anders bekijken: van een vorm van lijden wordt dat een voorkeursoptie op weg naar het koninkrijk. Wat in het licht van de schepping een gebrokenheid vormt, ziet er dus in het perspectief van het koninkrijk anders uit.

Ik heb zomaar het idee dat we daar als hedendaagse christenen nog niet genoeg over hebben nagedacht. Het heeft betekenis voor al die vormen van man- en vrouw-zijn die niet goed passen bij de geschapen orde. Voor interseksuelen, maar ook voor homo’s en transgenders. In onze bezinning blijken enkele velden nog niet ingevuld.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Bij alle politieke ophef is er altijd nog de lange adem van de geschiedenis. Dat relativeert een hoop

Het is symbolisch dat Romeinse vondsten uitgerekend in de oude ABN AMRO liggen, een van de vele banken die eerdaags nog 10 procent aan waarde verloren door een crisis bij Credit Suisse, schrijft Hilbrand Rozema.

Afbeelding

Zijn mensen verleerd afstand te houden? Dat was voor de anderhalve-meter-maatschappij ook gebruikelijk

Scholieren maken vaker ruzie en luisteren slechter sinds corona. Sophia Geuze vreest dat zij niet de enige zijn die zich anders zijn gedragen na corona. Ze merkt dat er meer is veranderd.

Afbeelding

Beeldschermen en oordopjes sluiten reizigers van elkaar af, tot zich iets voordoet dat de situatie omdraait

Ergens voelt Sahar Noor zich medeplichtig aan de verzuchtingen van haar medereiziger. Ze pakt haar laptop, opent die en begint als een bezetene haar mijmeringen op te tekenen.

Afbeelding

Ongenoegen als een zwarte wolk. 'Wees de verandering die je wilt zien in de wereld'

De verkiezingsuitslag voelt voor columnist Gerard ter Horst als een slechte afdronk. Pas op voor ongenoegen, het is een zwarte wolk. 'Wees de verandering die je wilt zien in de wereld'.

Afbeelding

Word ik met al die rampberichten uit Oekraïne, Turkije, Afghanistan en nu Somalië haast wanhopig?

Ik weet dat ik de last van de hele wereld niet op mijn schouders hoef te nemen, schrijft Aad Kamsteeg, maar hij vraagt zich wel af: waarom al die ellende daar, in de rest van de wereld?

Afbeelding

Je hoeft over onrecht in Israël niet te zwijgen. Maar haal de Shoah er niet bij

Jan-Willem Wits kijkt terug op de ‘akelige uitglijder’ van een kerkelijke delegatie die Palestina bezocht. ‘De herinnering aan de Shoah mag je nooit gebruiken om Joden de les te lezen.’

Afbeelding

In het stemhokje maakte ik het vakje van de VVD rood, hoe dat kwam is een kort verhaal

Verkiezingsuitslagen komt voort uit een ondoorzichtige brij van menselijke overwegingen, schrijft Reina Wiskerke. En toch menen analisten dat ze een helder beeld geven van wat er aan de hand is in Nederland.

Afbeelding

Ik heb mijn les geleerd: een broedende kip moet je met rust laten

De manier waarop de hennen voor hun eieren zorgen, maakt Rinke Verkerk een beetje jaloers. 'Kippen lezen geen fora over hoe ze het beste kunnen bevallen. Ze vertrouwen op hun instinct.'

Afbeelding

'Wat moet er anders? Ik moet niks.' Stop met het werkwoord 'moeten', wees creatiever

Redacteur Gerard ter Horst weet wat er anders moet: vermijd het woord 'moeten', het is dwingend van aard en wordt vaak gebruikt als doekje voor het bloeden. 'Moeten is naar zijn betekenis dwingend van aard.'