19 juli 2016 om 18:30
Luister naar

Hoogopgeleiden zijn een belangrijke oorzaak van het populisme

Ik voel mij in toenemende mate ongemakkelijk tussen mensen die verontwaardigd zijn over het groeiende populisme en maar niet snappen waar het vandaan komt. Zou het kunnen zijn dat ik als hoogopgeleide Nederlander zelf een belangrijke oorzaak van dit populisme ben? En zelfs dat de zogenaamde populisten het historisch gelijk aan hun kant hebben? Ik vind het een ongemakkelijke boodschap maar doe mijn best er vast aan te wennen.

hoogopgeleiden profiteren

De groeiende tweedeling in onze westerse samenleving behoeft geen betoog. Aan de ene kant gemiddeld hoogopgeleide mensen die profiteren van de globalisering, die geld hebben om gezond te leven en geloven in vooruitgang. Aan de andere kant vaak lageropgeleiden, die alleen maar verliezen door alle flexibilisering en die momenteel een zeven jaar kortere levensverwachting hebben dan hun hoogopgeleide landgenoten. En er is bijna niets meer dat deze groepen verbindt. Ze trouwen nauwelijks met elkaar, wonen in verschillende buurten en gaan anders op vakantie.

En eerlijk gezegd, als ik zondags in mijn kerk om me heen kijk, dan zie ik bijna allemaal blanke mensen uit ongeveer het hetzelfde milieu als ikzelf: hoogopgeleid met een koophuis. Ik vrees dat de tweedeling ook de klassiek protestantse kerken raakt. Net als veel andere instituties is de protestants-christelijke kerk ingedeeld bij dat deel van het volk dat het goed (met zichzelf) getroffen heeft.

Hoogopgeleid, blank Nederland heeft vanaf de jaren negentig ons land zo ingericht dat zij zelf het meest profiteren. Marktwerking en open grenzen zijn het devies. We leven weliswaar in een democratie maar het functioneert als een meritocratie. Kennis en intelligentie bepalen je kansen en je wordt beloond naar je prestaties. De overheid is niet primair het schild van de zwakken maar de organisator van een permanente competitie. Het politieke midden van weldenkende mensen heeft zijn ideologische verschillen weggepoetst en varieert hoogstens wat op dezelfde liberale ideologie.

Het gevolg is dat ‘de massa’ zich eenzijdig benadeeld voelt door de zogenaamde vooruitgang. Zij voelen geen vooruitgang maar ervaren vervreemding. In de instituties die de macht verdelen zien zij nauwelijk mensen uit hun eigen groep, die hun taal spreken en hun zorgen adresseren. Hun buurt verandert, hun contract wordt flexibel, de grenzen gaan open, het politiekantoor in het dorp is gesloten en de zorg wordt duurder. En niemand trekt aan de rem.

Daarom trekken ze zelf bij elke gelegenheid aan de noodrem. Bij de komst van een asielzoekerscentrum, bij een referendum over Oekraïne, bij de Brexit, bij de Amerikaanse verkiezingen. Het is te gemakkelijk om dit louter af te doen als populisme. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat vaak wel doe, en ik beroep me daarbij op voor mezelf onopgeefbare waarden. Maar realiseer ik me voldoende dat in mijn eigen gelijk de veroordeling en zelfingenomenheid doorklinkt van iemand die gelukkig weet wat goed is voor de wereld?

mijn waarheid is niet de enige

Hoe dan wel? Ik zal moeten erkennen dat mijn eigen waarheid niet de enige is. En niet op voorhand de betere. Ik zal moeten toegeven dat ik wel erg eenzijdig geprofiteerd heb van alle marktwerking, open grenzen en flexibiliteit. En dan vanuit die principiële gelijkwaardigheid maar eens zien waar het echte gesprek ons brengt.

En het historisch gelijk? Ik kom te vaak in welingelichte kringen waar iedereen zich eensgezind stoort aan de Brexit of aan Trump. Het kan toch niet waar zijn dat zo’n oppervlakkige roeptoeter straks de machtigste man van de wereld gaat worden? Het voelt een beetje alsof de Franse adel in 1788 in een onderonsje uitspreekt dat het toch niet waar kan zijn dat straks boeren en burgers de dienst uitmaken in hun glorieuze koninkrijk? En we weten hoe dat afliep ...

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Die laatste vaak onuitgesproken vraag doet er toe: wat ligt er achter het sterven?

Aan een gepland sterven gaan in Nederland tal van gesprekken vooraf. Maar komt de vraag naar wat er achter het sterven ligt ook aan de orde, vraagt columnist Aad Kamsteeg zich af. En is die op mensen of op God gericht?

Afbeelding

Gehaaid schelden bevuilt het debat: iemand racist of klimaatdrammer noemen en zo het gesprek afbreken

Gehaaid schelden bevuilt het debat. Zie wat er gebeurt in de confrontatie tussen Left Laser en de directeur van debatcentrum De Balie, schrijft Reina Wiskerke.

Afbeelding

Een student raakte ongepland zwanger, maar niet plannen is ook een vorm van plannen

In onze tijd zijn de keuzemogelijkheden enorm en de stress daarvan ook. Als je het niet weet, lijkt het slim om het in ‘Gods handen te leggen’, aldus Almatine Leene.

Afbeelding

Ik spreek met stiltes, met passie, maar ik hoop dat ik de talen uit de volle breedte van de kerk spreek

Ik realiseer me dat ik regelmatig bid voor de juiste woorden om de ander te bereiken met Gods goede nieuws. Laat ik ook eens wat vaker bidden om een hoorwonder’, stelt Paulien Vervoorn

Afbeelding

Weigeren de boodschappenlijst te printen, ook als dat betekent: zestien keer op de fiets naar de Plus

Zo'n typische jaren '70-macaronimaaltijd komt in huize-Van Heijningen niet zonder slag of stoot tot stand. 'Eerst even een pak pakk… ai, een leeg hoekje in de voorraadkast.'

Afbeelding

Talenwonder in Zeeland: 'Did you bring de varrekieker?' Iedereen begreep dat in zijn eigen taal

Een kerktoren beklimmen heeft een hoog pret van vroeger-gehalte. Maar het tilt je wel mooi uit de beperkingen van het platte vlak. De wereld ligt aan je voeten, schrijft Hilbrand Rozema.

Afbeelding

PKN heeft problemen met predikant. Maar waarom geen (aarts)bisschoppen en presbyters invoeren?

De PKN heeft problemen met de predikant: er zijn te weinig universitair geschoolde voorgangers. Allerlei voorstellen doen de ronde. Bram van de Beek introduceert een beproefd model: dat van presbyters en bisschoppen.

Afbeelding

Er moet gehandeld worden. Wat we nodig hebben zijn suikerpakkendichtvouwers

'We beseften ineens dat niemand van ons nog een pak suiker kon dichtvouwen', zei een Ahold-bestuurder eens. Maria van Mierlo houdt in haar column een pleidooi voor doeners.

Afbeelding

De Bijbel staat vol verhalen van vluchtelingen. Of ze hier een status zouden krijgen, is de vraag

Het asielbeleid is vooral gericht op: minder vluchtelingen. Dat mag, maar er is een Bijbelverhaal dat om een fundamenteel andere benadering vraagt, schrijft Jan-Willem Wits.