2 april 2016 om 03:00
Luister naar

Het voordeel van Kampen als locatie voor een universiteit

Als Leids student en beginnend wetenschapper te Amsterdam lag de Theologische Universiteit te Kampen achter mijn academische horizon. Ik zag het als een domineesschool, met publicaties voor een kerkelijk publiek en de docenten zag ik zelden op wetenschappelijke congressen. In mijn Amsterdamse academische omgeving verkeerde men niet met Kampen en ik vermoed dat mijn indruk voor de meeste vrijgemaakte academici gold. Ik dacht weleens: waarom zit deze reeds afzonderlijke kerkelijke opleiding ook nog eens uitgerekend in zo’n provincieplaats? En ik ken visitatiecommissies en ook gereformeerden die nog steeds zo denken.

Ook toen ik rond de eeuwwisseling een dag in de week in Kampen ging werken had ik nog wel iets van dat kritische gevoel. Ik zei tegen mensen die me vroegen hoe het was om in Kampen te werken: het is heerlijk om ’s ochtends Kampen binnen te rijden, maar het is ook heerlijk om er tegen de avond weer weg te kunnen rijden. Het was een academische buitenpost, waar het goed toeven was, maar je moest er niet permanent verblijven. Toen dus een week geleden het bericht naar buiten kwam dat voor de gereformeerde theologische universiteit in oprichting Utrecht als een gunstige vestigingslocatie werd beschouwd, begreep ik dat.

ik moet iets bekennen

Ik heb de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de Kamper universiteit en geleerd dat sinds de oprichting in 1854 vele malen in de pers en op synoden voorstellen aan de orde zijn geweest om de opleiding te verplaatsen naar een universiteitsstad als bijvoorbeeld Utrecht. Na de Vrijmaking van 1944 is met de gedachte gespeeld de opleiding in Leiden te vestigen. Stel je voor dat dat was gebeurd, dacht ik toen ik dit ontdekte: de vrijgemaakte kerken zouden anders zijn geweest. Maar nee, het werd de Broederweg in Kampen.

De argumenten voor Utrecht als vestigingsplaats zijn mij dus eigen. Maar ik moet iets bekennen. Gaandeweg ben ik anders over Kampen gaan denken. Door studie heb ik ingezien dat Kampen door die afzonderlijke positie iets eigens heeft dat van waarde is. De theologie die er beoefend werd, was open naar de cultuur, maar iets kritischer jegens de wetenschap en iets loyaler jegens de kerk dan andere theologische opleidingen. Juist dat gaf haar iets eigens. Hetzelfde geldt trouwens voor Apeldoorn. En dat eigene is gerijpt in een ruim 160 jaar oude traditie die van ‘Kampen’ een wereldwijde merknaam heeft gemaakt nu haar docenten gewoon meedraaien in de academische wereld.

Naast dat theologisch eigene in samenhang met de locatie ontdekte ik ook een positieve sociale kant aan het feit dat Kampen als enige theologieopleiding juist niet in een universiteitsstad is gevestigd. De Kamper studenten en docenten vormen een overzichtelijke gemeenschap. Ik zag de waarde daar van in, toen mijn Amsterdamse promovendi uit de VS juist in Kampen een academische kring vonden waar aandacht, concentratie en omzien naar elkaar regel was. Recent zei een van hen me bij terugkeer naar Amerika: als ik weer in Nederland kom studeren wil ik niet meer naar Amsterdam, maar naar Kampen.

klooster

In Kampen heeft de universiteit iets van een klooster. Dat is een oude universitaire structuur die niet meer gangbaar is. We hebben het over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de universiteit en over de valorisatie van academische kennis. Toch heeft die oude vorm waarde. Afzien van de wereld ten gunste van concentratie op onderwijs en onderzoek binnen een gemeenschap, ook dat is de universiteit.

Ik ben niet hard voor of tegen een van de locaties, maar ik meen wel dat het reëel is om te onderkennen dat er ook gunstige aspecten zitten aan een locatie buiten die steden – en dat de kerken daar uiteindelijk ook steeds voor gekozen hebben. Ik heb afgeleerd te denken dat de locatie Kampen alleen nadelen heeft. Niemand ziet neer op Nijenrode Business Universiteit omdat het in Breukelen zit, of op het University College Roosevelt omdat het in Middelburg is gevestigd. Met internet en de huidige mobiliteit is afzondering bovendien een relatieve zaak geworden. Met goed recht kun je dus zeggen dat Kampen een gunstige locatie is voor de nieuwe universiteit omdat het geen universiteitsstad is. In managerstaal: dit is Kampens unieke asset. Dat heb ik in de loop der jaren leren inzien.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Die laatste vaak onuitgesproken vraag doet er toe: wat ligt er achter het sterven?

Aan een gepland sterven gaan in Nederland tal van gesprekken vooraf. Maar komt de vraag naar wat er achter het sterven ligt ook aan de orde, vraagt columnist Aad Kamsteeg zich af. En is die op mensen of op God gericht?

Afbeelding

Gehaaid schelden bevuilt het debat: iemand racist of klimaatdrammer noemen en zo het gesprek afbreken

Gehaaid schelden bevuilt het debat. Zie wat er gebeurt in de confrontatie tussen Left Laser en de directeur van debatcentrum De Balie, schrijft Reina Wiskerke.

Afbeelding

Een student raakte ongepland zwanger, maar niet plannen is ook een vorm van plannen

In onze tijd zijn de keuzemogelijkheden enorm en de stress daarvan ook. Als je het niet weet, lijkt het slim om het in ‘Gods handen te leggen’, aldus Almatine Leene.

Afbeelding

Ik spreek met stiltes, met passie, maar ik hoop dat ik de talen uit de volle breedte van de kerk spreek

Ik realiseer me dat ik regelmatig bid voor de juiste woorden om de ander te bereiken met Gods goede nieuws. Laat ik ook eens wat vaker bidden om een hoorwonder’, stelt Paulien Vervoorn

Afbeelding

Weigeren de boodschappenlijst te printen, ook als dat betekent: zestien keer op de fiets naar de Plus

Zo'n typische jaren '70-macaronimaaltijd komt in huize-Van Heijningen niet zonder slag of stoot tot stand. 'Eerst even een pak pakk… ai, een leeg hoekje in de voorraadkast.'

Afbeelding

Talenwonder in Zeeland: 'Did you bring de varrekieker?' Iedereen begreep dat in zijn eigen taal

Een kerktoren beklimmen heeft een hoog pret van vroeger-gehalte. Maar het tilt je wel mooi uit de beperkingen van het platte vlak. De wereld ligt aan je voeten, schrijft Hilbrand Rozema.

Afbeelding

PKN heeft problemen met predikant. Maar waarom geen (aarts)bisschoppen en presbyters invoeren?

De PKN heeft problemen met de predikant: er zijn te weinig universitair geschoolde voorgangers. Allerlei voorstellen doen de ronde. Bram van de Beek introduceert een beproefd model: dat van presbyters en bisschoppen.

Afbeelding

Er moet gehandeld worden. Wat we nodig hebben zijn suikerpakkendichtvouwers

'We beseften ineens dat niemand van ons nog een pak suiker kon dichtvouwen', zei een Ahold-bestuurder eens. Maria van Mierlo houdt in haar column een pleidooi voor doeners.

Afbeelding

De Bijbel staat vol verhalen van vluchtelingen. Of ze hier een status zouden krijgen, is de vraag

Het asielbeleid is vooral gericht op: minder vluchtelingen. Dat mag, maar er is een Bijbelverhaal dat om een fundamenteel andere benadering vraagt, schrijft Jan-Willem Wits.