6 juni 2018 om 03:00
Luister naar

Bram van de Beek: De staat kan niet tegen de radicale islam op. Gaat de kerk die leegte vullen?

We zien hen regelmatig op het nieuws: radicale imams die mensen oproepen tot een even radicale islam, waarin geweld niet wordt geschuwd. De moskeeën waarin ze optreden, worden vaak gesponsord vanuit landen in het Midden-Oosten. Ze zijn deel van een propagandamachine van de islamitische wereld ter verspreiding van haar godsdienst. En verspreiding van deze godsdienst betekent de vernietiging van de tegenstanders.

De reactie ligt voor de hand: stop die sponsoring, verbied deze imams de toegang tot ons land en als ze daar wonen, verbied dan hun optreden. Dat blijkt echter niet zo makkelijk. Vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, internationale politiek, economische belangen – het zijn allemaal obstakels tegen voor de hand liggende maatregelen.

Maar moeten we niet wat dieper graven? Hoe is het met middelen uit christelijke fondsen in het Westen? We sturen zendelingen uit en ze worden betaald vanuit Nederland en uit heel veel andere landen. Ze zijn er ook in het Midden-Oosten. Voor de moslims zijn ze een gruwel: de verschrikking dat in de wereld van de islam propaganda gemaakt wordt voor een verfoeilijke godsdienst. Hebben we daar ooit een probleem van gemaakt? Kortom: meten we niet met twee maten?

alle godsdiensten gelijk

Het probleem ligt veel dieper. Nederland – en andere landen in Europa – heeft geen goed antwoord op de radicale islam.

Dat komt door het beginsel van neutraliteit van godsdienst in het publieke domein. Voor de wet zijn alle godsdiensten gelijk. De wet velt immers geen oordeel over de inhoud van de godsdienst. Dan blijft er niets anders over dan een paar algemeen humanistisch geformuleerde regels over haatzaaien en opruiing. Dat zijn lastige begrippen en ze schuren voortdurend met de idealen van vrijheid van godsdienst.

Het eigenlijke probleem is dat het Westen geen inhoudelijk antwoord heeft op hetzelfde niveau als de islam. Het Westen is godsdienstloos geworden – althans in het publieke domein. Dan staat een menselijk ideaal (of beter: een modus vivendi om de boel gaande te houden) tegenover een door God gegeven opdracht. Met menselijke ideeën zul je een gelovige niet overtuigen. Gods wil is altijd hoger.

Wat nodig is, is een inhoudelijk debat over de inhoud van godsdiensten. Het hedendaagse gesprek probeert vooral het gemeenschappelijke te zoeken. De scherpe kanten worden weggelaten en alleen een liberaal getinte, grauwe eenheid blijft dan over, waarin gematigde moslims en meegaande christenen best samen kunnen optrekken. Terwijl het gesprek juist zou moeten gaan over de verschillen.

Het maakt nogal een verschil of je gaat voor ‘niet door kracht of geweld, maar door mijn Geest zal het geschieden’, of voor het radicaal opschonen van de wereld van ieder die niet de regels van de islam houdt.

nieuw licht

De discussie zou moeten gaan over God. Is God de Gekruisigde, of de absolute heer daarboven die groot is en oproept tot geweld?

Het criterium kan daarbij niet worden ontleend aan humanistische idealen. De humanisten hebben zich bij voorbaat buitengesloten uit de discussie, want ze willen het niet over God hebben. En over Hem gaat het nu juist. De kerk zal dus de taak moeten volbrengen die de overheid niet meer wil vervullen.

Dan is de vraag: is de kerk bereid en in staat de leegte te vullen die de staat heeft achtergelaten, om het gesprek op niveau te voeren? Dat niveau is: een antwoord formuleren op radicale predikers dat mensen meer overtuigt dan die prediking – niet op grond van humanistische overwegingen, maar op het niveau van godsdienst: een antwoord dat het hart raakt en levens in een nieuw licht plaatst.

Of zoeken we toch maar de makkelijkste weg en laten we de overheid doen wat de overheid niet kan: het heidendom bestrijden? Want de overheid kan dat alleen met het zwaard en dan heeft de kerk die het heeft over Hem die door de overheid werd geëxecuteerd, bij voorbaat verloren.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Bij autofabriek VDL Nedcar in Born vrezen 1800 mensen voor hun baan

Spanning in Limburg: er dreigt een massa-ontslag, nota bene bij de enige personenautofabriek van Nederland. Hoeveel Mini’s zullen er nog van de band rollen in Born?

Afbeelding

Boomers, denk na over over uw oude dag, en hoe u de zorg dan geregeld wilt hebben

Vijftigplussers denken nauwelijks na over later, als ze zorg nodig hebben. Onverstandig, legt Julia ter Beek uit. In een milliseconde kan het gebeurd zijn, en zit je voor de rest van je leven in een rolstoel.

Afbeelding

Gods schepping duwt terug en blijkt veerkrachtiger dan onze verlossingsaspiraties suggereren

Huizen niet isoleren vanwege de vleermuis? We overspoelen de samenleving met een verstikkende tsunami aan regels en wetgeving, stelt Ad de Bruijne.

Afbeelding

Herstel van de democratie begint bij een goede opvoeding en goed onderwijs

Onze democratie is in gevaar, het verval openbaart zich 'in een grote gevoeligheid van politici voor de rauwe en luide stem van de massa', waarschuwt columnist Bart Jan Spruyt. Dat verval heeft een naam: de ochlocratie.

Afbeelding

De angst voor de vernieuwde Transgenderwet neem je niet weg met drogredenen

Angst voor de Transgenderwet is ongegrond, stelt de wetenschappelijke website Sociale Vraagstukken. Mooi! Maar dan moet de wetenschappelijke analyse wel hout snijden, schrijft Reina Wiskerke.

Afbeelding

Opwekking staat voor een vrolijke en vurige vroomheid. Maar bij de Geest hoort ook stilte

‘Het grootste meerdaagse christelijke festival dat ons land kent’, gaat terug op de vroege kerk: het allereerste Pinksterfeest. Maar een meer ingekeerde geloofsbeleving ontbreekt en die hoort er toch echt bij.

Afbeelding

Ik maak me druk om de schillen op mijn composthoop. Hoe elitair is dat?

Rinke Verkerk heeft een grote tuin, waarin ze zo ecologisch en duurzaam mogelijk bezig is. En toch wringt het. Want het bezitten van een lapje grond is alleen weggelegd voor de welgestelden.

Afbeelding

'Ik ben allergisch voor mensen met een donkere huidskleur', zei de vierjarige. Wat doe je dan?

‘Sahar, ik moest laatst echt aan je denken. Ik heb je advies dringend nodig.’ Mijn buurvrouw is duidelijk overstuur. ‘Ik ben allergisch voor mensen met een donkere huidskleur’, had een kind uit haar klas gezegd.

Afbeelding

Schoonmaken, boodschappen halen: Vermeer laat zien dat dit is doortrokken van genadige schoonheid

Het alledaagse leven kunnen we maar al te vaak ervaren als sleur, een vreugdeloos moeten. Vermeer laat ineens zien dat zich hierin ook schoonheid meldt, als je maar goed kijkt, schrijft politiek filosoof Govert Buijs.