4 juli 2018 om 03:00
Luister naar

Bram van de Beek: Het enige antwoord op de radicale islam is een even radicaal christendom

Vorige maand stelde ik dat Europa geen antwoord heeft op de radicale islam (Nederlands Dagblad 6 juni). Daarbij kwam de vraag op of de kerk daarop wel een antwoord heeft. Wat heeft de kerk te zeggen tegen radicale predikers?

Het antwoord lijkt voor de hand te liggen: de kerk predikt liefde, geen haat. De repliek is even voor de hand liggend: ‘Laat me niet lachen. Kijk naar de kerkgeschiedenis.’ Dan komen de kruistochten weer voor de dag en dan gaat het over westerse inmenging in Irak, in de Oriënt van het begin van de twintigste eeuw. Christendom een religie van liefde en vrede?

Er zijn goede argumenten om het christendom te verwerpen. Het is echter geen vraag of de islam een alternatief is voor een onderdrukkend christendom. Ook de islam is gewelddadig, soms zelfs zeer gewelddadig. Zeker, er is ook een gematigde islam en er zijn vredelievende moslims. Zulke christenen zijn er ook. In beide godsdiensten kun je van alles vinden, zowel vredelievende stromingen als geweld. Bij elk argument is er een even zinnig tegenargument.

absolute gehoorzaamheid

Bij de confrontatie tussen godsdiensten gaat het ten diepste ook niet om zulk soort vergelijkingen. Het gaat uiteindelijk om God. De radicale islam is daar volstrekt duidelijk over. God vraagt van mensen absolute gehoorzaamheid. Hij is Heer over alles en allen en niemand mag Hem ongehoorzaam zijn. Hij troont in de hemel en op aarde volvoeren mensen zijn wil. En als er ongehoorzamen zijn, dan moeten de gehoorzamen die dwingen hun leven te veranderen. Wie gehoorzaamt, wordt beloond; wie niet gehoorzaamt, moet gestraft worden, in dit leven en na de dood. God is echter zo genadig dat Hij niet alles afstraft. Voor hen die zijn wil zoeken, is Hij haastig om vergeving te schenken als ze falen.

Tegenover deze heldere boodschap helpt geen verhaal van goedbedoelende mensen en humanistische idealen. Zo zit de wereld niet in elkaar. Tegenover dit radicale geloof is het enige antwoord een evenzeer radicaal christelijk belijden, dat even radicaal niet over mensen gaat, maar over God.

De radicale islam wijst terecht naar het allereerste begin van de godsdienst zoals die in de zevende eeuw begon en zich in de achtste eeuw ontplooide. Zó is islam. Zo heeft God zijn wil aan Mohammed geopenbaard. Het christelijke antwoord is evenzeer gelegen in het allereerste begin van de godsdienst, in de eerste eeuw en de uitwerking daarvan in de tweede. God heeft zich in Christus geopenbaard. Hij heeft geen profeet gestuurd, maar is zelf in de wereld gekomen. Jezus is God in ons midden.

Dat is uiteraard voor moslims een minstens zo grote godslastering als te zeggen dat God een Zoon heeft. Het gaat niet om een theoretisch verhaal over drie-eenheid, maar om de concrete boodschap: God is verschenen als een mens, en dan nog wel een mens die is doodgemaakt, geëxecuteerd. Dat gebeurde omdat God zelf verantwoordelijkheid voor de wereld nam. Hij liet mensen niet het vuile werk opknappen door anderen te vernietigen. Hij liet anderen niet vernietigen, maar Hij vernietigde zichzelf, tot de dood toe. En dat terwijl Hij de Verhevene, de Almachtige bleef.

prietpraat

Een antwoord op de radicale islam dat bestaat uit minimaliseren van de verschillen, helpt niets. Het is prietpraat voor de overtuigde predikers. Het enige antwoord is de waarheid over de ware God te zeggen: dat Hij mens geworden is en zich met zijn eigen oordeel geconfronteerd heeft.

De kernvraag tussen radicale islam en radicaal christendom is: stelt God mensen verantwoordelijk voor de afloop van de wereld, door alles te vernietigen wat tegen zijn wil ingaat, of neemt Hij zelf de verantwoordelijkheid op zich, door zichzelf te vernietigen om mensen te redden?

Dan moet je als christen wel belijden dat Jezus God is, en geen ander dan de Verhevene, de Almachtige. En daar wringt volgens mij de schoen als het gaat om de confrontatie met de islam.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Bij autofabriek VDL Nedcar in Born vrezen 1800 mensen voor hun baan

Spanning in Limburg: er dreigt een massa-ontslag, nota bene bij de enige personenautofabriek van Nederland. Hoeveel Mini’s zullen er nog van de band rollen in Born?

Afbeelding

Boomers, denk na over over uw oude dag, en hoe u de zorg dan geregeld wilt hebben

Vijftigplussers denken nauwelijks na over later, als ze zorg nodig hebben. Onverstandig, legt Julia ter Beek uit. In een milliseconde kan het gebeurd zijn, en zit je voor de rest van je leven in een rolstoel.

Afbeelding

Gods schepping duwt terug en blijkt veerkrachtiger dan onze verlossingsaspiraties suggereren

Huizen niet isoleren vanwege de vleermuis? We overspoelen de samenleving met een verstikkende tsunami aan regels en wetgeving, stelt Ad de Bruijne.

Afbeelding

Herstel van de democratie begint bij een goede opvoeding en goed onderwijs

Onze democratie is in gevaar, het verval openbaart zich 'in een grote gevoeligheid van politici voor de rauwe en luide stem van de massa', waarschuwt columnist Bart Jan Spruyt. Dat verval heeft een naam: de ochlocratie.

Afbeelding

De angst voor de vernieuwde Transgenderwet neem je niet weg met drogredenen

Angst voor de Transgenderwet is ongegrond, stelt de wetenschappelijke website Sociale Vraagstukken. Mooi! Maar dan moet de wetenschappelijke analyse wel hout snijden, schrijft Reina Wiskerke.

Afbeelding

Opwekking staat voor een vrolijke en vurige vroomheid. Maar bij de Geest hoort ook stilte

‘Het grootste meerdaagse christelijke festival dat ons land kent’, gaat terug op de vroege kerk: het allereerste Pinksterfeest. Maar een meer ingekeerde geloofsbeleving ontbreekt en die hoort er toch echt bij.

Afbeelding

Ik maak me druk om de schillen op mijn composthoop. Hoe elitair is dat?

Rinke Verkerk heeft een grote tuin, waarin ze zo ecologisch en duurzaam mogelijk bezig is. En toch wringt het. Want het bezitten van een lapje grond is alleen weggelegd voor de welgestelden.

Afbeelding

'Ik ben allergisch voor mensen met een donkere huidskleur', zei de vierjarige. Wat doe je dan?

‘Sahar, ik moest laatst echt aan je denken. Ik heb je advies dringend nodig.’ Mijn buurvrouw is duidelijk overstuur. ‘Ik ben allergisch voor mensen met een donkere huidskleur’, had een kind uit haar klas gezegd.

Afbeelding

Schoonmaken, boodschappen halen: Vermeer laat zien dat dit is doortrokken van genadige schoonheid

Het alledaagse leven kunnen we maar al te vaak ervaren als sleur, een vreugdeloos moeten. Vermeer laat ineens zien dat zich hierin ook schoonheid meldt, als je maar goed kijkt, schrijft politiek filosoof Govert Buijs.