9 februari 2019 om 03:00

Nieuws -

Kruimeldief: Famous last words

Anders zou Ik het land volledig moeten vernietigen.

Maleachi 3:24b

Stel, u schrijft een boek. Uw eerste. Is het dan redelijk te veronderstellen dat u goed nadenkt over uw laatste zin? Dat lijkt me geen onredelijke aanname. Stel, u hebt meer boeken geschreven, een hele plank vol. Negenendertig, om precies te zijn. Maar nu bent u klaar. U bent nog wel van plan meer te schrijven, maar niet de komende jaren. Hier zullen uw lezers het voorlopig mee moeten doen. Na de laatste zin van uw negenendertigste boek wordt het stil. In die stilte zal uw laatste zin luider klinken. Ik neem aan dat wanneer u zich hiervan bewust bent, u nog meer aandacht zult geven aan díé laatste zin dan aan de laatste zin van, zeg, uw derde of uw zeventiende boek.

Maleachi vormt het slot van het Oude Testament. Na zijn profetie zal het, als het gaat om te boek gestelde Godswoorden stil gaan worden. Lang. Zo’n vierhonderdvijftig jaar. Dat is vanuit ons perspectief een stilte van de slag bij Nieuwpoort tot voorbij vandaag. Wie gelooft dat de boeken van de Tenach (OT) en de Bijbel (OT en NT) allereerst Gods boeken zijn, zal met extra aandacht Maleachi’s laatste zin lezen. Die luidt: ‘Anders zou Ik het land volledig moeten vernietigen.’ Dat blijft hangen. Of niet? Voorafgaand aan deze zin worden mooie dingen gezegd over hoe God de harten van de generaties weer op Hem zal richten. Een hoopvolle boodschap voor een volk dat bij monde van Maleachi kritisch door God is aangesproken. Het Vaderhart laat zich kennen, er is hoop. En dan, als na kritiek de hoop is verwoord, klinkt alsnog die laatste zin. Vierhonderdvijftig jaar lang zal een scherpe waarschuwing Gods laatste woord zijn: ‘Anders zou Ik het land volledig moeten vernietigen.’

Is dat een manier om een bibliotheek van 39 boeken mee af te sluiten? Dat hangt ervan af. Als ik mijn Godsbeeld heb verengd, zoals velen vandaag, tot dat van een liefdevolle Vader die altijd op mij wacht, mij tot bloei wil zien komen, zo veel van mij houdt, ja, dan gaat het mis. Dan blijft zo’n laatste beklemmende zin van Maleachi als een graat in de keel steken. ‘Love is all we need.’ Rep niet van oordelen en vernietiging. Hoe vaak Jezus zelf het daar ook over had, hoezeer Hij ook tot in Openbaring 22 Maleachi’s boodschap herhaalt, zwijg Hem op dat punt dood. Een groot deel van de boodschap van het Oude én het Nieuwe Testament wordt vandaag genegeerd. Het is pais en vree wat de klok slaat, net als in de profetentijd (Ezechiël 13 vers 10).

Er is niets nieuws onder de zon. Ik las dat de oude rabbijnen ook al met Maleachi’s laatste regel in de maag zaten. Zij wilden de jaarlijkse voorlezing van de profetenstof niet afsluiten met Maleachi 3:24 en schreven daarom voor dat na het dreigende vers 24 het positieve vers 23 herhaald moest worden. Hoe bont kun je het maken? Maar wat wij ook doen, doodzwijgen of wegmoffelen, Gods famous last words blijven gewoon staan.

Columns

meer ‘Columns’