10 februari 2023 om 13:44

We verlossen onszelf niet, ook niet van ernstige milieuproblemen. Laat dat ons activisme stempelen

Ik aarzel. Eerst wilde ik in deze column stevig uithalen naar activistische medechristenen die uit zorg over het klimaat meedoen aan snelwegblokkades. Toen sloeg aarzeling toe. Had ik mij misschien twee weken geleden toch ook zelf moet vastplakken op de A12? Uiteindelijk overheersen toch mijn reserves. Ik begrijp hun kritiek en zorgen, maar vallen zulke christelijke activisten niet in het zwaard van de zelfverlossing?

Vooropgezet: inhoudelijk sta ik grotendeels achter de actievoerders. Als westerse wereld hebben wij ons de laatste twee eeuwen door en door immoreel ontwikkeld. Afgoderij met vooruitgang, welvaart en kortetermijngenot, soms christelijk gedekt, heeft de aarde ernstig beschadigd. Miljoenen kwetsbare medemensen, vooral in niet-westerse landen, betalen de prijs. En een verschrompelende biodiversiteit bekrast de glorie van de Schepper. Bovendien erven toekomstige generaties catastrofes die wij vandaag zaaien. Wie de Bijbel kent, weet dat God dit westerse kwaad vroeg of laat zal bezoeken. Een radicale omkeer is nodig. Wie zich niet bekeert, zal het koninkrijk niet beërven.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Die laatste vaak onuitgesproken vraag doet er toe: wat ligt er achter het sterven?

Aan een gepland sterven gaan in Nederland tal van gesprekken vooraf. Maar komt de vraag naar wat er achter het sterven ligt ook aan de orde, vraagt columnist Aad Kamsteeg zich af. En is die op mensen of op God gericht?

Afbeelding

Gehaaid schelden bevuilt het debat: iemand racist of klimaatdrammer noemen en zo het gesprek afbreken

Gehaaid schelden bevuilt het debat. Zie wat er gebeurt in de confrontatie tussen Left Laser en de directeur van debatcentrum De Balie, schrijft Reina Wiskerke.

Afbeelding

Een student raakte ongepland zwanger, maar niet plannen is ook een vorm van plannen

In onze tijd zijn de keuzemogelijkheden enorm en de stress daarvan ook. Als je het niet weet, lijkt het slim om het in ‘Gods handen te leggen’, aldus Almatine Leene.

Afbeelding

Ik spreek met stiltes, met passie, maar ik hoop dat ik de talen uit de volle breedte van de kerk spreek

Ik realiseer me dat ik regelmatig bid voor de juiste woorden om de ander te bereiken met Gods goede nieuws. Laat ik ook eens wat vaker bidden om een hoorwonder’, stelt Paulien Vervoorn

Afbeelding

Weigeren de boodschappenlijst te printen, ook als dat betekent: zestien keer op de fiets naar de Plus

Zo'n typische jaren '70-macaronimaaltijd komt in huize-Van Heijningen niet zonder slag of stoot tot stand. 'Eerst even een pak pakk… ai, een leeg hoekje in de voorraadkast.'

Afbeelding

Talenwonder in Zeeland: 'Did you bring de varrekieker?' Iedereen begreep dat in zijn eigen taal

Een kerktoren beklimmen heeft een hoog pret van vroeger-gehalte. Maar het tilt je wel mooi uit de beperkingen van het platte vlak. De wereld ligt aan je voeten, schrijft Hilbrand Rozema.

Afbeelding

PKN heeft problemen met predikant. Maar waarom geen (aarts)bisschoppen en presbyters invoeren?

De PKN heeft problemen met de predikant: er zijn te weinig universitair geschoolde voorgangers. Allerlei voorstellen doen de ronde. Bram van de Beek introduceert een beproefd model: dat van presbyters en bisschoppen.

Afbeelding

Er moet gehandeld worden. Wat we nodig hebben zijn suikerpakkendichtvouwers

'We beseften ineens dat niemand van ons nog een pak suiker kon dichtvouwen', zei een Ahold-bestuurder eens. Maria van Mierlo houdt in haar column een pleidooi voor doeners.

Afbeelding

De Bijbel staat vol verhalen van vluchtelingen. Of ze hier een status zouden krijgen, is de vraag

Het asielbeleid is vooral gericht op: minder vluchtelingen. Dat mag, maar er is een Bijbelverhaal dat om een fundamenteel andere benadering vraagt, schrijft Jan-Willem Wits.