22 augustus 2022 om 20:10

Babyroof in Duitsland: de DDR is nog geen voltooid verleden tijd

Rügen is een groot eiland in de Oostzee, in de voormalige DDR. Dat was een land, een dictatuur, met geheimen, met spoken die zelfs nú nog ineens uit de kast rollen, merk ik op vakantie. Eerst zie ik alleen de goudgele velden van graan en vlas, de telefoonpalen, de smalle wegen, omzoomd door oude bomen. Een melancholisch landschap, met een trage hartslag, een lange adem. Heuveltoppen bieden een wijde blik over zee, die is hier nergens ver weg. 

Op een landtong staan grote stenen uit de prehistorie. Het is alsof die vijfduizend jaar oude sporen uit de Steentijd anno 2022 zichtbaarder zijn dan de resten van de verdwenen DDR. Veertig jaar lag Rügen verstopt achter de Muur en het IJzeren Gordijn. Maar over die tijd praten de eilanders niet graag meer. Dat is vorbei. De Oostzeevissers in hun overalls, die bij een potje bier kalm over het water staren, ze halen hun schouders op. Alsof het ook allemaal wel meeviel, toen. Er waren toen wel minder Holländer, zegt er één. De anderen lachen wat. 

Maar gaandeweg herkennen we sporen van de Deutsche Demokratische Republik. In zekere zin is de DDR hier zelfs tastbaarder dan in Berlijn. De landwegen zijn geplaveid met betonplaten, bestand tegen..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Google heeft onze zoektermen van 2022 op een rijtje gezet. Maar hoe zoeken christenen eigenlijk?

Ik heb geen christelijk zoeklijstje kunnen vinden, maar het is voorstelbaar dat je daarin iets terugziet van ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’. Of zeg ik nu hele rare dingen?

Afbeelding

Mevrouw L. leerde mij dat spullen maar spullen zijn en dat het hele verhaal ín iemand schuilt

Op kamer 75 woont mw. L. Ze was één van de allereerste cliënten met wie ik kennismaakte, schrijft Julia ter Beek, werkzaam in de ouderenzorg. ‘Nou ja, kennismaken, ze sliep meer dan dat ze wakker was.’

Afbeelding

Romantiseer niet, maar durf mensen ook een held of een heilige te noemen

De Bijbel is het enige religieuze boek waarin de helden zwak en zondig zijn, schrijft Wim Houtman. Bijbellezers weten dat. De Geest geeft aan trillende handen kracht.

Afbeelding

Steeds als ik naar de foto’s in droeve lijstjes in mijn werkkamer kijk, ben ik even sprakeloos

De verbijstering die me beving toen ik hoorde over de Shoah, heeft me nooit meer losgelaten, schrijft columnist Annemarie van Heijningen. ‘Is dit werkelijk gebeurd met al die mannen, vrouwen en kinderen?’

Afbeelding

Zowel door Stellenbosch als door Nederland loopt een scheidslijn. Maar wie ziet die lijn?

Stellenbosch is een goed verzorgd en welvarend dorp. Tenminste, aan de goede kant van de spoorlijn. Aan de andere kant wonen mensen in kleine hutten. Er loopt een scheidslijn door de wereld, schrijft Bram van de Beek.

Afbeelding

Op een zangkoor stijgen mensen boven zichzelf uit. Het is een soort wonder

Wie getrouwd is met een koorlid, komt in onverwachte situaties terecht. Op een avond in december krijgt ons dorp krijgt iets wonderbaarlijks te horen: het Magnificat, de lofzang van Maria uit het Lucasevangelie.

Afbeelding

Nederland wil altijd het beste jongetje van de klas zijn, maar vergeet daarmee iets cruciaals

Het werd met euforie gebracht. Het einde van de ov-chipkaart. Vanaf eind dit jaar kun je in Nederland óók met je telefoon inchecken in het openbaar vervoer. Maar in Zweden kan dat allang, schrijft Hannah Keijzer.

Afbeelding

Het CBS berekende de inflatie op ruim 14 procent, maar hoeveel procent stegen onze boodschappen in prijs?

De boodschappen worden duurder, maar hoeveel precies en waar gaat ons geld eigenlijk aan op. Mijn dataman dook de cijfers in en ontdekte dat vooral zuivel veel duurder werd dan de 14 procent inflatie.

Afbeelding

Dealen met drugs? ‘Veilig gebruik van xtc bestaat niet. Het komt voor dat één pil fataal is’

Hoe krijgen we een beweging op gang om de normalisatie van drugs tegen te gaan, vraagt CDA-Kamerlid Anne Kuik zich af. ‘Als veilig gebruik niet bestaat, hoe kan een overheid dan legaliseren?’